Ny rapport efterlyser gemensam IT-plattform inom tågsektorn

En ny rapport beskriver hur en gemensam satsning på IT-kundsystem inom tågindustrin kan lösa utmaningar som ett växande antal passagerare, ökat ekonomiskt tryck och stigande kundförväntningar.

Stockholm, 20 mars 2012: Rapporten ”Back on Track” vill ge aktörer inom tågindustrin insikt kring hur outsourcing kan bidra till en modernisering av branschen och stödja utvecklingen av ett gemensamt europeiskt transportnätverk (läs mer i EU-rapporten ”Roadmap to a Single European Transport Area”). Rapporten är skriven av framstående prognos- och innovationsforskaren James Woudhuysen med stöd av Amadeus.

Antalet tågresenärer ökar och likaså deras krav på tågbolagen vars utveckling under lång tid har hållits tillbaks till följd av föråldrade IT-system. För att möta kundernas behov och för att effektivisera tågindustrin uppmanar Woudhuysen tågbolagen att använda modernare IT-plattformar, liknande dem som används inom flygindustrin. Målet är att öka produktiviteten, minska kostnader och öka kundupplevelsen.

En outsourcad plattform som används av flera konkurrerande företag för att hantera tågbokningar skulle göra det möjligt för tågbolagen att erbjuda skräddarsydda biljetter, tilläggstjänster och flera alternativ för biljettering. En gemensam plattform skulle dessutom innebära att tågbolagen kan både konkurrera och samarbeta i större utsträckning med flygindustrin. En stor fördel skulle vara att för första gången kunna erbjuda en enda biljett för en resa som omfattar flera transportsätt.

– Hela tågsektorn skulle gynnas av IT-system som är utvecklade och används kollektivt, säger James Woudhuysen. Fördelen är sammanhängande, tillförlitlig data från en enda källa som snabbt kan skapas och överföras, samt visas på ett intelligent sätt. Detta skulle innebära en väsentlig skillnad för alla resenärer. Strategin gör det möjligt för tågbolagen att utnyttja fördelarna med moderna IT-plattformar utan att behöva investera miljontals kronor för att utveckla egna system.

Hela rapporten går att ladda ner här: http://www.amadeusrail.net/report/back-on-track

Kontaktinformation
Jesper Söderström
VD, Amadeus Scandinavia
Tel: +46 8 458 05 00
E-mail: jesper.soderstrom@sca.amadeus.com

Om Amadeus
Amadeus är den ledande leverantören av avancerade transaktionsbaserade tekniklösningar för den globala rese- och turistbranschen.

Kundgrupper inkluderar operatörer (flygbolag, hotell, tåg, rederier osv.), återförsäljare (resebyråer och webbsidor) och köpare (företag och privatpersoner).

Amadeus bygger på en transaktionsbaserad affärsmodell som genererade mer än 850 miljoner transaktioner år 2010.

Amadeus har kontor i Madrid (huvudkontor), Nice (utveckling) och Erding (dataprocesscenter), samt regionala kontor i Miami, Buenos Aires, Bangkok och Dubai. Amadeus kunder återfinns i 195 länder och servas genom 73 lokala Amadeuskontor.

Amadeus är listade på aktiebörserna i Madrid, Barcelona, Bilbao och Valencia och handlas under förkortningen ”AMS.MC”. Under 2010 rapporterade företaget en intäkt på 2 683 miljoner euro och ett EBITDA-resultat på 1 015 miljoner euro. Amadeus har över 10 270 anställda världen över med sammanlagt 123 nationaliteter representerade på sina centrala kontor.

För mer information om Amadeus www.amadeus.com/sca

Taggar:

Prenumerera