Amasten Fastighets AB (publ) publicerar årsredovisning för 2017 och uppdaterar finansiella mål

Amasten har beslutat att uppdatera sitt finansiella mål avseende avkastning på eget kapital. Det nya finansiella målet innebär en avkastning på eget kapital om 15 procent. Tidigare målsättning 10 - 12 procent.

Finansiella mål

  • Avkastningen på eget kapital ska under en femårsperiod uppgå till 15 procent per år.
  • Belåningsgraden ska långsiktigt understiga 70 procent.
  • Räntetäckningsgraden på bankfinansiering ska långsiktigt överstiga 150 procent.

Amastens årsredovisning för 2017 bifogas i detta pressmeddelande och finns nu tillgänglig att ladda ner på www.amasten.se. Den som önskar att beställa en tryckt årsredovisning gör det via info@amasten.se.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Jan-Erik Höjvall, VD, Tel: +46 (0)70-553 80 04, janerik.hojvall@amasten.se

Hans Ragnarsson, CFO/vVD, Tel: +46 (0)70-328 85 83, hans.ragnarsson@amasten.se

Denna information är sådan information som Amasten Fastighets AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 12 april 2018 kl. 07.00 CET.

_______________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt till viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla speciellt hyresbostadsfastigheter i mindre och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se.

Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399. www.fnca.se 

Taggar:

Om oss

Amasten är ett fastighetsbolag som främst äger bostadsfastigheter men även en mindre andel samhällsfastigheter och kommersiella lokaler. Amasten förvärvar, förvaltar och förädlar fastigheter i mindre och medelstora orter med lite högre direktavkastning, goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad.