Amasten Holding AB (publ) kallar till Årsstämma

Amasten Holding AB (publ) kallar till årsstämma den 16 maj kl 13.30 på Ingenjörshuset i Stockholm.

För fullständig information om kallelsen och dagordningen på stämman, se kallelsen som bifogats.

För vidare upplysningar kontakta bolagets VD, Thomas Melin via mail: thomas.melin@amasten.se eller telefon: +46 8 515 167 12

Om oss

Amasten är ett fastighetsbolag som främst äger bostadsfastigheter men även en mindre andel samhällsfastigheter och kommersiella lokaler. Amasten förvärvar, förvaltar och förädlar fastigheter i mindre och medelstora orter med lite högre direktavkastning, goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad.

Prenumerera