Amasten tillträder tidigare meddelat förvärv av två bostadsfastigheter i Finspång

Amasten Holding AB (publ), ("Amasten" eller "Bolaget"), har idag, 3 april, tillträtt de två bostadsfastigheterna i Finspång som tidigare pressmeddelats i samband med att förvärvsavtal tecknades den 9 februari. Säljaren är Limhamnshus Förvaltning AB. Förvärvet sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 177,5 miljoner kronor. Betalning har erlagts genom lån och kontant betalning.

Förvärvade fastigheter

Fastigheterna Intendenten 1 och Väktaren 1 omfattar 16 351 kvadratmeter med ett sammanlagt hyresvärde om 16,4 miljoner kronor per år och en aktuell hyra om 16,2 mkr under 2017. De uthyrningsbara areorna utgörs av 215 lägenheter och ett mindre antal kommersiella lokaler. Fastigheternas yta uppdelas på 94 procent bostadsyta och 6 procent lokalyta. Nuvarande uthyrningsgrad uppgår till cirka 97 procent och direktavkastningen bedöms uppgå till 5,5 procent. 

Vinsten per stamaktie bedöms öka med anledning av förvärvet och Amastens intjäningsförmåga kommer följaktligen att uppdateras i samband med publiceringen av delårsrapporten för första kvartalet 2017 som publiceras den 12 maj 2017.

Denna information lämnades till publicering kl. 16.00 den 3 april 2017.

Vid frågor, vänligen kontakta:

David Dahlgren, VD, Tel: +46 (0)70-287 64 02, david.dahlgren@amasten.se

Martin Sersé, CFO, Tel: +46(0)733-49 6617, martin.serse@amasten.se

_______________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt till viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla speciellt hyresbostadsfastigheter i mindre och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se .

Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq OMX First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399. www.fnca.se .

Taggar:

Om oss

Amasten är ett fastighetsbolag med kontor i Stockholm och Finspång, som främst äger bostadsfastigheter men även lokaler och kontor. Beståndet är koncentrerat till Helsingborg, Finspång, Karlskoga, Sollefteå, Härnösand samt ett flertal mindre städer i södra Sverige. Det aktuella marknadsvärdet uppgår till cirka 1,3 miljarder och det finns ett tydligt fokus att utöka portföljen de kommande åren. I dagsläget utgörs portföljen till 70 % av bostäder. Amastens ledord är bra bemötande, kunskap och engagemang.

Prenumerera

Dokument & länkar