Amastens nya ledningsgrupp tillsatt

Jan-Erik Höjvall, VD Amasten Fastighets AB, informerar idag att Amastens nya ledningsgrupp är tillsatt.

-Jag ser väldigt mycket fram emot att få arbeta med Amastens nya ledningsgrupp. Under 2018 kommer vi både att genomföra nya förvärv och påbörja nyproduktion av hyresrätter och bostadsrätter, säger Jan-Erik Höjvall, VD på Amasten.

-Den nya ledningsgruppen, tillsammans med fastighetschefer och övrig personal, kommer att arbeta mot målet att bli den största och mest uppskattade fastighetsutvecklaren med fokus på hållbarhet i Sverige, avslutar Jan-Erik Höjvall. VD på Amasten.

Ledningsgruppen består av Jan-Erik Höjvall, VD, Hans Ragnarsson, CFO, Mikael Rånes, förvaltningschef, Ellen Reichard, affärsutvecklingschef och Magnus Jägre, hållbarhetschef.

Ledningsgruppen tillträder den 1 februari då Hans Ragnarsson tillträder som CFO och vice VD i Amasten.

Denna information lämnades till publicering kl. 15.30 den 1 februari 2018.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Jan-Erik Höjvall, VD, Tel: +46 (0)70-553 80 04, janerik.hojvall@amasten.se

_______________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt till viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla speciellt hyresbostadsfastigheter i mindre och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se.

Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399. www.fnca.se.

Taggar:

Om oss

Amasten är ett börsnoterat fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Bolagets fastighetsvärde uppgår till cirka 4 miljarder. Fastighetsbeståndet utgörs av två tredjedelar bostäder, och resterande ytor utgörs av kontors-, butiks- och samhällslokaler. Amasten förvaltar och utvecklar trygga bostäder för långsiktigt ägande där Sverige växer.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar