Årsredovisning för verksamhetsåret 2006/07

Morphic Technologies AB (publ) offentliggör härmed sin årsredovisning för verksamhetsåret 1 maj 2006 – 30 april 2007.

Årsredovisningen finns tillgänglig via www.morphic.se/arsredovisning. De aktieägare som anmält att de önskar få den tryckta årsredovisningen hemskickad kommer att få den i brevlådan 15-17 oktober.

Övriga kan beställa ett tryckt exemplar via 0586-673 90 eller info@morphic.se.

Om oss

Amasten är ett fastighetsbolag med kontor i Stockholm och Finspång, som främst äger bostadsfastigheter men även lokaler och kontor. Beståndet är koncentrerat till Helsingborg, Finspång, Karlskoga, Sollefteå, Härnösand samt ett flertal mindre städer i södra Sverige. Det aktuella marknadsvärdet uppgår till cirka 1,3 miljarder och det finns ett tydligt fokus att utöka portföljen de kommande åren. I dagsläget utgörs portföljen till 70 % av bostäder. Amastens ledord är bra bemötande, kunskap och engagemang.

Prenumerera

Dokument & länkar