Dynawind AB erhåller tornorder från Kenersys

Dynawind AB har tecknat ytterligare en order med den tyska vindkraftverksleverantören Kenersys Europe GmbH avseende leverans av fem stycken 100 meters torn. Tornen ska levereras med start i början av november månad 2010 och ordervärdet uppgår till 22 MSEK. Detta är ytterligare ett steg i Dynawinds affärsstrategin att vara en oberoende leverantör av torn och projekt/service tjänster för kunder på den svenska vindkraftmarknaden. 

Morphic Technologies AB (publ) 

För ytterligare information kontakta: 

Martin Valfridsson, VD Morphic Technologies AB, 070 556 3009 

eller 

Lars Öhlin, VD Dynawind AB, 0550 343 71 

Morphic Technologies är en svensk industrikoncern med verksamhet inom bränsleceller och vindkraft. Koncernen har cirka 150 anställda och verksamheten bedrivs i fyra länder - Sverige, Japan, Italien och Schweiz. Morphic Technologies B-aktie är sedan mars 2008 noterad på OMX Nordiska Börs och antalet aktieägare uppgår till cirka 26 000.

Om oss

Amasten är ett fastighetsbolag som främst äger bostadsfastigheter men även en mindre andel samhällsfastigheter och kommersiella lokaler. Amasten förvärvar, förvaltar och förädlar fastigheter i mindre och medelstora orter med lite högre direktavkastning, goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad.

Prenumerera

Dokument & länkar