Dynawind AB erhåller tornorder från Kenersys

Dynawind AB har tecknat ytterligare en order med den tyska vindkraftverksleverantören Kenersys Europe GmbH avseende leverans av fem stycken 100 meters torn. Tornen ska levereras med start i början av november månad 2010 och ordervärdet uppgår till 22 MSEK. Detta är ytterligare ett steg i Dynawinds affärsstrategin att vara en oberoende leverantör av torn och projekt/service tjänster för kunder på den svenska vindkraftmarknaden. 

Morphic Technologies AB (publ)  

För ytterligare information kontakta: 

Martin Valfridsson, VD Morphic Technologies AB, 070 556 3009 

eller 

Lars Öhlin, VD Dynawind AB, 0550 343 71 

Morphic Technologies är en svensk industrikoncern med verksamhet inom bränsleceller och vindkraft. Koncernen har cirka 150 anställda och verksamheten bedrivs i fyra länder - Sverige, Japan, Italien och Schweiz. Morphic Technologies B-aktie är sedan mars 2008 noterad på OMX Nordiska Börs och antalet aktieägare uppgår till cirka 26 000.

Om oss

Amasten är ett fastighetsbolag med kontor i Stockholm och Finspång, som främst äger bostadsfastigheter men även lokaler och kontor. Beståndet är koncentrerat till Helsingborg, Finspång, Karlskoga, Sollefteå, Härnösand samt ett flertal mindre städer i södra Sverige. Det aktuella marknadsvärdet uppgår till cirka 1,3 miljarder och det finns ett tydligt fokus att utöka portföljen de kommande åren. I dagsläget utgörs portföljen till 70 % av bostäder. Amastens ledord är bra bemötande, kunskap och engagemang.

Prenumerera

Dokument & länkar