Morphic får strategisk testorder på höghastighetsformning inom konsumentelektronik

Morphic Impact har erhållit en mindre strategisk testorder på tillverkning av chassi i magnesium till en konsumentelektronikprodukt. Morphic Impact är nu uppe i sammanlagt 169 avtal, med kunder från olika sektorer, för samarbete kring Morphics metod för komponentbearbetning med höghastighetsteknik, så kallad adiabatisk mjukgörning.

Morphic har erhållit en mindre strategisk testorder på tillverkning av chassi i magnesium till en konsumentelektronikprodukt. Kunden är en stor asiatisk tillverkare av konsumentelektronik och ordern är ett resultat av lyckade initiala tester vid Morphics Teknologi- och kundcenter i Shin-Yokohama utanför Tokyo, Japan. Höghastighetsformning av lättmetall, exempelvis magnesium är en mycket lämplig bearbetningsmetod och konkurrerar med traditionell bearbetning såsom gjutning både avseende kvalitet och kostnad.

”Som komplement till produktion av flödesplattor till bränsleceller arbetar vi intensivt med andra applikationer för Morphics teknologi inom ett flertal branscher och produktsegment. Denna order är strategiskt viktig och kan vid lyckat resultat och efter fullskalig industrialisering bredda vår produktportfölj väsentligt”, säger Martin Valfridsson VD Morphic Impact.

Morphic är nu uppe i sammanlagt 169 avtal, med kunder från olika sektorer, för samarbete kring Morphics metod för komponentbearbetning med höghastighetsteknik, så kallad adiabatisk formning.

Morphics Teknologi- och kundcenter i Shin-Yokohama utanför Tokyo i Japan invigdes i februari 2008, ett viktigt steg i Morphics marknadsföringsstrategi för den snabbt växande asiatiska marknaden. I anläggningen erbjuds kunder över hela Asien optimering av flödesplattor till bränsleceller. Kunderna kan även producera provserier inför upprampning till serieproduktion. Förståelsen bland kunderna för teknikens potential innebär också möjligheter till legotillverkningsuppdrag för andra komponenter än flödesplattor.

För mer information, kontakta gärna:
Johannes Falk, , Senior Vice President, Investor Relations, Morphic Technologies AB
Tel: 070-676 73 93, e-mail: johannes.falk@morphic.se

Om oss

Amasten är ett fastighetsbolag med kontor i Stockholm och Finspång, som främst äger bostadsfastigheter men även lokaler och kontor. Beståndet är koncentrerat till Helsingborg, Finspång, Karlskoga, Sollefteå, Härnösand samt ett flertal mindre städer i södra Sverige. Det aktuella marknadsvärdet uppgår till cirka 1,3 miljarder och det finns ett tydligt fokus att utöka portföljen de kommande åren. I dagsläget utgörs portföljen till 70 % av bostäder. Amastens ledord är bra bemötande, kunskap och engagemang.

Prenumerera

Dokument & länkar