Morphic Impact erhåller ny testorder från en ledande fordonstillverkare

Morphic Impacts testcenter i Tokyo har erhållit en order på ytterligare tre test- och verifieringsplattformar från en av världens fem största fordonstillverkare. Ordern innebär ett betydelsefullt steg på väg mot massproduktion av flödesplattor till bränsleceller.

I februari, 2008 etablerade Morphic Impact ett teknologicenter i Shin-Yokohama utanför Tokyo i Japan. Samtidigt kommunicerades att en av världens fem största biltillverkare bokat anläggningen för att producera provserier av bränslecellsplattor till bilar. Samarbetet följer en strukturerad plan och omfattar ett antal steg i form av test- och verifieringsplattformar. De första två plattformarna, tillverkade under våren har nu framgångsrikt passerat de kritiska kvalitetstester som ingår i projektplanen.

Som en följd av detta har kunden placerat en ny order på ytterligare tre plattformar. Plattformarna ska tillverkas och levereras under hösten för att sedan utvärderas av kunden under första kvartalet 2009.

”Verifieringsprogrammet är omfattande och krävande. Att vi nu tar nästa steg med en av världens största tillverkare av fordon visar att vi ligger i fas med vår bedömning om hur marknaden för bränsleceller utvecklas.” säger Martin Valfridsson, VD Morphic Impact.

För mer information, kontakta gärna:
Johannes Falk, IR-chef, Morphic Technologies AB
Tel: 070-676 73 93, e-mail: johannes.falk@morphic.se

Om oss

Amasten är ett fastighetsbolag som främst äger bostadsfastigheter men även en mindre andel samhällsfastigheter och kommersiella lokaler. Amasten förvärvar, förvaltar och förädlar fastigheter i mindre och medelstora orter med lite högre direktavkastning, goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad.

Prenumerera

Dokument & länkar