Morphic Technologies får order på linjärmotorsystem

Morphic Technologies får order på linjärmotorsystem Morphic Technologies AB har erhållit sin första order på ett komplett linjärmotorsystem. Integreringen av systemet möjliggör precisionstillverkning av komponenter i stora volymer. Beställaren är ett etablerat företag med etablerad storskalig produktion som nu expanderar ytterligare med utökad produktions-kapacitet inom sitt verksamhetsområde. Igångkörning och leveranskontroll kommer att ske i Morphics lokaler i Karlskoga. Systemleverans är beräknad att ske senast i juni, 2001. Den erhållna ordern är av strategisk betydelse för Morphic eftersom gemensamma planer finns på en större marknadsetablering av tekniken tillsammans med denna kund och ytterligare en internationell aktör. Planerat joint venture kommer att baseras på resultatet av Morphics första linjärmotorsystem i drift. För ytterligare information: Peter Heidlund, Morphic Technologies e-mail: info@morphic.se tel: 0586 673 60 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT00300/bit0003.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT00300/bit0003.pdf

Om oss

Amasten är ett fastighetsbolag med kontor i Stockholm och Finspång, som främst äger bostadsfastigheter men även lokaler och kontor. Beståndet är koncentrerat till Helsingborg, Finspång, Karlskoga, Sollefteå, Härnösand samt ett flertal mindre städer i södra Sverige. Det aktuella marknadsvärdet uppgår till cirka 1,3 miljarder och det finns ett tydligt fokus att utöka portföljen de kommande åren. I dagsläget utgörs portföljen till 70 % av bostäder. Amastens ledord är bra bemötande, kunskap och engagemang.

Prenumerera

Dokument & länkar