Morphics årsredovisning för 2011 är nu undertecknad och finns från idag tillgänglig på vår hemsida morphic.se

Styrelsen vill även förtydliga, enligt noteringskravet, att i revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2011 finns en upplysning av särskild betydelse.

"Som framgår av förvaltningsberättelsen är bolagets och koncernens likviditet ansträngd. Av förvaltningsberättelsen framgår också att koncernens resultatutveckling under början av 2012 varit negativ. Enligt vår bedömning är säkerställande av likviditeten i bolaget en förutsättning för fortsatt drift på kort och medellång sikt.”

Styrelsen i Morphic Technologies AB

För ytterligare information, kontakta:

Mattias Klintemar, VD i Morphic Technologies, +46 70 932 64 67,
mattias.klintemar@morphic.com

eller

Jan Rynning, Ordförande i Morphic Technologies, + 46 70 351 00 05
jan.rynning@berghco.se

Morphic Technologies’ B shares is listed on the OMX Nordic Exchange since March 4, 2008.

Om oss

Amasten är ett fastighetsbolag med kontor i Stockholm och Finspång, som främst äger bostadsfastigheter men även lokaler och kontor. Beståndet är koncentrerat till Helsingborg, Finspång, Karlskoga, Sollefteå, Härnösand samt ett flertal mindre städer i södra Sverige. Det aktuella marknadsvärdet uppgår till cirka 1,3 miljarder och det finns ett tydligt fokus att utöka portföljen de kommande åren. I dagsläget utgörs portföljen till 70 % av bostäder. Amastens ledord är bra bemötande, kunskap och engagemang.

Prenumerera

Dokument & länkar