Order inom vattenkraft

Morphics dotterbolag Finshyttan Hydro Power AB har mottagit en order från GE Energy avseende renovering och ombyggnad av en vattenturbin i vattenkraftverket Letsi. Ordervärdet uppgår till 2,2 Mkr.

Ordern gäller renovering och ombyggnad av en av de tre turbinerna i vattenkraftverket Letsi i Luleälven. Projektet startar omgående och pågår fram till vecka 51.

”Vi är en av Sveriges ledande aktörer inom renovering, uppgradering och service av vattenkraftverk. Bland våra kunder återfinns bland andra Fortum, E.on och Vattenfall. Det är verkligen roligt att vi nu även har GE som kund”, säger Håkan Örtqvist, VD i Finshyttan Hydro Power.

Vattenkraften är Sveriges främsta energikälla och står för mer än 40% av landets elproduktion. I Sverige pågår en process där vattenkraftverk renoveras och moderniseras för att generera mer el.

Om oss

Amasten är ett fastighetsbolag med kontor i Stockholm och Finspång, som främst äger bostadsfastigheter men även lokaler och kontor. Beståndet är koncentrerat till Helsingborg, Finspång, Karlskoga, Sollefteå, Härnösand samt ett flertal mindre städer i södra Sverige. Det aktuella marknadsvärdet uppgår till cirka 1,3 miljarder och det finns ett tydligt fokus att utöka portföljen de kommande åren. I dagsläget utgörs portföljen till 70 % av bostäder. Amastens ledord är bra bemötande, kunskap och engagemang.

Prenumerera

Dokument & länkar