Amasten Holding AB (publ) publicerar årsredovisning för 2016

Amastens  årsredovisning för 2016 bifogas i detta pressmeddelande och finns nu tillgänglig att ladda ner på  www.amasten.se . Den som önskar att beställa en tryckt årsredovisning gör det via  info@amasten.se .

Denna information lämnades till publicering  kl.  1 1 . 00   den  1 3   april  201 7 .

Vid frågor, vänligen kontakta:

David Dahlgren, VD ,   Tel:  +46 (0)70-287 64 02 david.dahlgren@amasten.se

Martin Sersé, CFO, Tel:  +46(0)733-49 6617 martin.serse@amasten.se

_______________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt  till  viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla  speciellt  hyresbostadsfastigheter i  mindre och  medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare information besök vår hemsida  www.amasten.se

Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq OMX  First  North Premier  och bolagets  Certified   Adviser  är  FNCA  Sweden AB , telefon  0 8-528 00 399 www.fnca.se .

Taggar:

Om oss

Amasten är ett fastighetsbolag med kontor i Stockholm och Finspång, som främst äger bostadsfastigheter men även lokaler och kontor. Beståndet är koncentrerat till Helsingborg, Finspång, Karlskoga, Sollefteå, Härnösand samt ett flertal mindre städer i södra Sverige. Det aktuella marknadsvärdet uppgår till cirka 1,3 miljarder och det finns ett tydligt fokus att utöka portföljen de kommande åren. I dagsläget utgörs portföljen till 70 % av bostäder. Amastens ledord är bra bemötande, kunskap och engagemang.