Ambeas kvalitetsbokslut för det första kvartalet 2018

Ambea presenterar sedan 2013 kvartalsvisa kvalitetsbokslut. Syftet är att öppet och kontinuerligt redovisa relevanta kvalitetsparametrar, avvikelsehantering och extern granskning.

Höjdpunkter i kvalitetsbokslutet för det första kvartalet.

 •  Nytt, helhetligt kvalitets- och HR-index för Vardaga och Nytida
 •  Ytterligare fem äldreboenden certifierade enligt Demensakademin
 •  Priser och utmärkelser:
  - Ambeas styrelseordförande, Lena Hofsberger, utsedd till Sveriges och Nordens bästa Chair of the Year
  - Ambea nominerad till HBI Business model Innovation Awards för Ambeas integrationsprojekt och Vardagas Virtual Reality-projekt
  - Nytida Ingelstad tilldelat Omsorg i Toppklass
 •  Lägre andel allvarliga avvikelser jämfört med föregående kvartal. Allvarlighetsgrad 3 – 0,46 procent mot 0,57 för fjärde kvartalet. Allvarlighetsgrad 4 – 0,02 procent jämfört med 0,09 procent för fjärde kvartalet
 •  En anmälan enligt Lex Sarah för Nytida samt en anmälan enligt Lex Maria för Vardaga
 •  Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört 14 tillsyner/inspektioner i Nytidas verksamheter för barn och unga

För mer information:

Ambeas presstjänst
Telefon: +46 10 33 00 501
E-post: press@ambea.se

Ambea är verksamt inom vård och omsorg med cirka 15 000 medarbetare. Vi erbjuder tjänster inom funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg och omsorg av äldre med fokus på boenden och egen regi. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Totala intäkter och justerad EBITA för räkenskapsåret 2017 uppgick till 5 816 miljoner kronor och 498 miljoner kronor. Bolaget grundades 1996, har huvudkontor i Solna och är noterat på Nasdaq Stockholm.  

Om oss

Ambea är ett av Nordens ledande omsorgsföretag. Inom vår företagsgrupp erbjuder vi boende, stöd, utbildning och bemanning inom vård och omsorg. Ambea har över 450 enheter i Sverige och Norge och ca 15 000 medarbetare. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. www.ambea.se

Prenumerera

Media

Media