Förändring inom Investor Relations på Ambea

Jacob Persson blir ny IR-chef på Ambea. Louise Tjeder som har varit IR-chef sedan 2016 kommer att lämna företaget under hösten. Louise har spelat en viktig roll i förberedelsearbetet inför Ambeas börsnotering och med att etablera börsbolagsrutiner inom Ambea.   

Jacob Persson, som har arbetat på Ambea i två år med förvärv, affärsutveckling och som internprojektledare under börsnoteringen, blir ny ansvarig för IR-arbetet.

- Jag vill tacka Louise för hennes viktiga insats och välkomnar Jacob i sin nya roll, säger Fredrik Gren, VD Ambea.

För mer information:

Ambeas presstjänst
Telefon: +46 10 33 00 501
E-post: press@ambea.se

Ambea är verksamt inom vård och omsorg med cirka 15 000 medarbetare. Vi erbjuder tjänster inom funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg och omsorg av äldre med fokus på boenden och egen regi. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Totala intäkter och justerad EBITA för räkenskapsåret 2017 uppgick till 5 816 miljoner kronor och 498 miljoner kronor. Bolaget grundades 1996, har huvudkontor i Solna och är noterat på Nasdaq Stockholm.  

Om oss

Ambea är ett av Nordens ledande omsorgsföretag. Inom vår företagsgrupp erbjuder vi boende, stöd, utbildning och bemanning inom vård och omsorg. Ambea har över 450 enheter i Sverige och Norge och ca 15 000 medarbetare. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. www.ambea.se