Ambia Trading Group AB publicerar Årsredovisning för 2017

Ambia Trading Group AB (publ), publicerar sin årsredovisning för verksamhetsåret 2017. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida http://www.ambiatrading.se/.

Se årsredovisning i bifogad pdf.

Om oss

Ambia Trading Groups verksamhet fördelar sig på två affärsområden; Detalj- respektive Partihandel. Detaljhandeln bedrivs sedan 2006 under namnet Intropris. Partihandeln bedrivs under namnet Netpact vars verksamhet förvärvades under 2009.

Prenumerera

Dokument & länkar