Rättelse av publicerad Årsredovisning för 2017

I den nyligen publicerade årsredovisningen för räkenskapsåret 2017 återfanns ett fel på sidan numrerad 1.

I tabellen längst ner på sidan "Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning".

Bifogat återfinns den rättade versionen av årsredovisningen

För mer information kontakta:
Marcus Andersson / VD / Ambia Trading Group AB (publ)

0707-17 66 22 - marcus.andersson@ambiatrading.se
www.ambiatrading.se

Ambia Trading Groups verksamhet fördelar sig på tre affärsområden; distribution, partihandel samt logistik. Distribution och partihandel bedrivs under namnen Netpact och Isolda, och pack- och logistik under namnet Selector Logistik

Om oss

Ambia Trading Groups verksamhet fördelar sig på två affärsområden; Detalj- respektive Partihandel. Detaljhandeln bedrivs sedan 2006 under namnet Intropris. Partihandeln bedrivs under namnet Netpact vars verksamhet förvärvades under 2009.

Prenumerera

Dokument & länkar