AMF Fastigheter, KTH Arkitekturskolan och Konstfack i samarbete om framtidens kontor

AMF Fastigheter inleder ett samarbete med KTH Arkitekturskolan och Konstfack för att öka kunskapen om framtidens kontor och arbetssätt. Studien ska leda till nya tänkesätt och ett antal fullskaliga modeller där de bästa idéerna om framtidens kontor testas.

Studenter på magisternivå ska i en djupstudie fokusera på den fysiska kontorsmiljön och diskutera hur kontoret kan stödja framtidens arbetssätt. Projektet, som kallas futuRum, kommer att pågå under hela 2012 med fokus på höstterminen.

-       futuRum är ett sätt för oss att lära oss mer och generera nya idéer om hur framtidens kontor och arbetssätt kan te sig. Vi vill ta tillvara studenternas förmåga att tänka nytt och experimentera. De är inte så bundna vid gamla förställningar och konventioner om hur ett kontor ska se ut. Vi tror att det kommer göra oss till en bättre samarbetspartner till våra kunder, säger Charlotta Liljefors Rosell, affärsområdeschef kontor på AMF Fastigheter.

AMF Fastigheter bidrar med föreläsare och studiematerial till projektet. Arbetet projektleds av arkitektkontoret Codesign och arkitekt Peter Ullstad. Den akademiska studien kommer bland annat att resultera i ett antal verkliga prototypmiljöer där de bästa idéerna konkretiseras. Modellerna, i skala 1:1, byggs upp i någon av AMF Fastigheters kontorslokaler.

-       För att kunna leda utvecklingen kring framtidens kontor vill vi testa kreativa förslag i verkliga modeller. Förhoppningen är att senare kunna realisera lärdomarna i våra kontorslokaler tillsammans med våra hyresgäster, säger Charlotta Liljefors Rosell, affärsområdeschef kontor på AMF Fastigheter.

-       Studien handlar inte bara om utseendet på framtidens kontor om fem år, utan om att hitta en plattform av både tjänster och arbetsmiljö som ska stödja organisationen som ska arbeta där, säger Peter Ullstad, arkitekt på Codesign.

_________________________________________________________________

För ytterligare frågor, kontakta:

Charlotta Liljefors Rosell, affärsområdeschef kontor, AMF Fastigheter, 08 - 696 31 28
Eva Kasberg, informationsansvarig, AMF Fastigheter, 08 - 791 24 31
Peter Ullstad, arkitekt SAR, Codesign 079 - 24 49 74

AMF Fastigheter äger, utvecklar och förvaltar kommersiella kontor och handelsplatser för framtiden. Några av de mest kända fastigheterna är Femte Hötorgshuset, Gallerian, MOOD Stockholm och CityCronan i Stockholm. Marknadsvärdet på AMF-koncernens fastigheter uppgår till ca 31 miljarder kronor. AMF äger även hälften av bostadsföretaget Rikshem med bostads- och samhällsfastigheter värda drygt 14 miljarder kronor All vinst tillfaller AMFs sparare.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar