AMF Fastigheter firar 5 år med malmgalleriorna

Mycket har hänt sedan AMF Fastigheter köpte Fältöversten, Ringen centrum och Västermalmsgallerian 2012. Under de senaste fem åren har de utvecklats till att bli viktiga nav i sina områden, med två miljoner fler besökare och 19 procent högre omsättning. Med utgångspunkt i det lokala fortsätter nu AMF Fastigheter att utveckla handelsplatserna för framtiden. 

2012 köpte AMF Fastigheter de tre malmgalleriorna Fältöversten, Ringen centrum och Västermalmsgallerian. Under åren har AMF Fastigheter skapat en bra butiksmix och ett attraktivt serviceutbud, arbetat för att öka trivseln och lanserat nyskapande mötesplatser såsom Teatern.

- När vi köpte de tre malmgalleriorna ville vi utveckla dem till platser där människor vill vara. Idag är handelsplatserna naturliga mötesplatser i sina respektive stadsdelar. Sedan 2012 har Fältöversten, Ringen centrum och Västermalmsgallerian utvecklats bättre än vi kunnat förvänta oss. Och tillsammans med Mood och Gallerian skapar vi ett starkt handelserbjudande i Stockholms innerstad. Goda resultat ger oss ett kvitto på vår investering och en sporre att fortsätta utvecklas, säger Mats Hederos, vd för AMF Fastigheter.

- Genom att utgå från det lokala har vi kunnat skapa ett innehåll som lockar de som bor, arbetar och rör sig runt våra handelsplatser. Idag är malmgalleriorna inte bara platser där man löser vardagens utmaningar, utan platser där man vill stanna till, säger Anders Pettersson, kommersiell chef retail på AMF Fastigheter.

Efter fem år tar nu AMF Fastigheter nästa steg genom att ytterligare stärka den lokala kopplingen till stadsdelarna. Bland annat kommer Fältöversten att satsa på att öka folklivet på Erik Dahlbergsallén och Ringen centrum att erbjuda mer musik och konst.

- Malmgalleriorna finns där Stockholm växer och vi behöver ständigt utvecklas för att möta nuvarande och nya besökare. Vi ser att efterfrågan på platser för umgänge ökar, mat och dryck kommer vi därför att fortsätta att satsa på. Men vi tror också att nya samarbeten inom till exempel musik och konst kommer bli ännu viktigare i framtidens handelsplatser, säger Anders Pettersson.

För ytterligare frågor, kontakta:
Marcus Hallberg, presskontakt
08-696 31 13
marcus.hallberg@amffastigheter.se

Kort fakta om malmgalleriorna

  • Ökad omsättning med 19 procent sedan 2012.
  • Ökat antal besökare med cirka 2 miljoner sedan 2012.
  • Sedan 2012 har ett 20-tal nya restauranger- och caféer lanserats på de tre handelsplatserna. Inklusive Ringens matscen Teatern.
  • Ringen utsågs till Årets Klättrare i Evimetrix årliga undersökning ”Stockholmarnas favoritcentrum” 2016. 
  • Fältöversten har flera gånger utsetts till ett av Stockholmarnas mest uppskattade stadsdelscentrum i Evimetrix årliga undersökning ”Stockholmarnas favoritcentrum”.

AMF Fastigheter är ett av Sveriges största fastighetsbolag med 39 kommersiella fastigheter i Stockholm och Sundbyberg. Genom att utveckla och förvalta våra kontor, handelsplatser och kvarteren runtomkring bidrar vi till en levande och attraktiv stad. AMF Fastigheter är ett helägt dotterbolag till pensionsbolaget AMF. Fastighetsportföljen som AMF Fastigheter förvaltar har idag ett marknadsvärde om drygt 55 miljarder kronor. Läs mer på www.amffastigheter.se

Taggar:

Prenumerera

Citat

När vi köpte de tre malmgalleriorna ville vi utveckla dem till platser där människor vill vara. Idag är handelsplatserna naturliga mötesplatser i sina respektive stadsdelar. Sedan 2012 har Fältöversten, Ringen centrum och Västermalmsgallerian utvecklats bättre än vi kunde förvänta oss. Och tillsammans med Mood och Gallerian skapar vi ett starkt handelserbjudande i Stockholms innerstad. Goda resultat ger oss ett kvitto på vår investering och en sporre att fortsätta utvecklas.
Mats Hederos, vd för AMF Fastigheter
Genom att utgå från det lokala har vi kunnat skapa ett innehåll som lockar de som bor, arbetar och rör sig runt våra handelsplatser. Idag är malmgalleriorna inte bara platser där man löser vardagens utmaningar, utan platser där man vill stanna till.
Anders Petterson, kommersiell chef retail på AMF Fastigheter
Malmgalleriorna finns där Stockholm växer och vi behöver ständigt utvecklas för att möta nuvarande och nya besökare. Vi ser att efterfrågan på platser för umgänge ökar, mat och dryck kommer vi därför att fortsätta att satsa på. Men vi tror också att nya samarbeten inom till exempel musik och konst kommer bli än mer viktiga i framtidens handelsplatser.
Anders Petterson, kommersiell chef retail på AMF Fastigheter