AMF Fastigheter köper kontorsfastighet på Södermalm

AMF Fastigheter förvärvar fastigheten Tobaksmonopolet 6 på Rosenlundsgatan i Stockholm. Kontorsbyggnaden omfattar cirka 13 600 kvm och hyresgäster är främst design-, möbel- och textilföretag som tillsammans bildat ett gemensamt show room – Stockholm Design District.  

– Genom förvärvet stärker vi vår position i detta attraktiva område på Södermalm. Tobaksmonopolet ligger nära Södra Station och Mariatorget med spårbunden trafik, vilket är en viktig faktor för oss när vi investerar, säger Mats Hederos, VD AMF Fastigheter.

Fastighetstransaktionen sker genom bolagsförvärv med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 520 miljoner kronor. AMF Fastigheter tillträder fastigheten den 1 oktober 2013. Säljare är Aberdeen Property Funds SICAV-FIS Pan Nordic. AMF Fastigheters portfölj, inkluderat Tobaksmonopolet 6, omfattar cirka 65 000 kvm uthyrbar yta på Södermalm.

För ytterligare frågor, kontakta:

Mats Hederos, VD AMF Fastigheter, 08-696 31 83, mats.hederos@amffastigheter.se
Martin Tufvesson, Transaktionschef AMF Fastigheter, 08-696 32 09, martin.tufvesson@amffastigheter.se

AMF Fastigheter AB utvecklar och förvaltar AMF-koncernens fastighetsbestånd. Inriktningen är kontor och cityhandel i Stockholm. Några av de mest kända fastighetsinnehaven är Femte Hötorgshuset, Gallerian, MOOD Stockholm och CityCronan i Stockholm. Marknadsvärdet uppgår till cirka 40 miljarder kronor inklusive delägarskap i bostadsföretaget Rikshem.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar