AMF Delårsrapport 2011: Stabilitet trots finansiell oro

För årets första halvår rapporterar AMF en totalavkastning på 1,7 (4,0) procent och en solvensgrad* på 232 (218) procent. Stora svängningar på världens finansmarknader har präglat de första sex månaderna, trots det står sig AMF stabilt tack vare bolagets starka solvens som är högst bland de svenska livförsäkringsbolagen. AMFs kostnader är fortsatt bland de lägsta i branschen med en förvaltningskostnadsprocent på 0,14 (0,20) procent. Premieinkomsten ökade under året till 14,0 (13,2) miljarder kronor.

Första halvåret 2011 har karakteriserats av stora och dramatiska händelser i omvärlden. Oron kring hög europeisk statlig skuldsättning, den politiska konflikten i Nordafrika samt naturkatastrofen i Japan är faktorer som på olika sätt har påverkat de finansiella marknaderna.

–  AMF har sedan en tid tillbaka en försiktig syn på konjunkturen och har därför den senaste tiden haft en lägre aktieandel än vad vi normalt brukar ha. Vi ser en fortsatt oro med kraftiga svängningar på de finansiella marknaderna världen över, men stora upp och nedgångar kan också innebära intressanta placeringsmöjligheter. Tack vare AMFs höga solvens kan vi ta tillvara på de möjligheter som dyker upp, säger Peder Hasslev, vice vd och kapitalförvaltningschef, AMF.

AMF fortsätter att satsa på vår digitala service och ett nytt försäkringssystem sattes i drift under våren. Utvecklingen bidrar till bättre service och information, samtidigt som det ger positiva effekter på den låga kostnadsbilden. AMF har bland branschens lägsta kostnader med en förvaltningskostnadsprocent för traditionell försäkring på 0,14 (0,20) procent.

Premieinkomsten fortsätter att öka och uppgick till 14,0 (13,2) miljarder kronor. Koncernens totalresultat uppgick under första halvåret till 3,5 (5,9) miljarder kronor.

Koncernen AMF, som består av moderbolaget AMF, AMF Fonder AB och AMF Fastigheter AB, förvaltar totalt cirka 377 miljarder kronor.

Nyckeltal Jan-juni 2011 Jan-juni 2010
Totalavkastning (%) 1,7 4,0
Förvaltningskostnadsprocent, trad försäkring (%) 0,14 0,20
Kapitalförvaltningskostnadsprocent (%) 0,04 0,04
Premieinkomst (Mkr) 13 995 13 185
Solvensgrad (%) 232 218
Koncernens totalresultat (Mkr) 3 538 5 863
Förvaltat kapital, trad försäkring (Mkr) 313 697 295 585
Av AMF Fonder AB förvaltade fonder (Mkr) 63 367 57 166
Totalt förvaltat kapital (Mkr) 377 000 353 000

* Solvensgraden visar marknadsvärdet på bolagets tillgångar i förhållande till de garanterade åtagandena gentemot spararna.

Bifogat: AMF Delårsrapport 2011 (pdf)

För frågor, kontakta:
Stina Sandell, informationschef AMF, 073-986 51 12, stina.sandell@amf.se
Emelie Ericson, PR & Information, AMF, 070- 208 24 32, emelie.ericson@amf.se

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Dokument & länkar