AMF Fastigheter säljer fastighet på Norrmalm

​AMF Fastigheter säljer fastigheten Såpsjudaren 14 på Birger Jarlsgatan i Stockholm till ALM Equity AB, som omvandlar fastigheten till ett bostadshus.

Ett avtal har tecknats mellan AMF Fastigheter och ALM Equity AB om överlåtelse av fastigheten Såpsjudaren 14 med adresserna Birger Jarlsgatan 53 och Regeringsgatan 66. 

Överenskommelsen innefattar att fastigheten ska utvecklas till bostäder. AMF Fastigheter kommer att säkra att fastigheten omvandlas till bostäder för att tillmötesgå Stockholms Stads strävan att nya bostäder utvecklas i cityområdet. 

Byggnaden, som 1929 uppfördes som ett bostadshus, byggdes senare om till kontor med cirka 3 300 kvm uthyrbar lokalarea. Planprocessen att återigen utveckla bostäder påbörjas inom kort. Fastigheten ska rymma bostadslägenheter med hög kvalitet och modern design. 

- Genom vårt avtal ser vi till att fler bostäder byggs i Stockholms city samtidigt som vi ytterligare kan utveckla nya byggrätter för kommersiella lokaler, säger Mats Hederos, fastighetschef AMF Fastigheter.

Köpeskillingen är 120 Mkr och tillträde sker under hösten 2010. Tenzing har varit rådgivare till AMF Fastigheter i försäljningsprocessen. 

AMF Fastigheter erbjuder kontor och handelsplatser i Stockholm och Göteborg, med tyngdpunkt på Stockholms innerstad. Gallerian, femte Hötorgshuset och Salénhuset är några av de mest kända fastigheterna. Marknadsvärdet uppgår till cirka 20 miljarder kronor. 

ALM Equity AB (publ) köper, utvecklar och vidareförsäljer fastigheter. Med gott väderkorn och stor kunskap om fastighetsmarknaden identifieras objekt som efter utveckling och förädling ökar i värde. Varje projekt är unikt och bolaget använder ett brett externt nätverk av utvalda samarbetspartners inom arkitektur, byggnation, juridik, design, finansiering och mäkleri.


För ytterligare frågor, kontakta: 

Mats Hederos, Fastighetschef AMF Fastigheter                    08-696 31 83
Martin Tufvesson, Transaktionschef  AMF Fastigheter           08-696 32 09


AMF är ett pensionsbolag, grundat 1973, som ägs av Svenskt Näringsliv och LO gemensamt. AMF är ett aktiebolag som drivs enligt ömsesidiga principer, dvs allt överskott går till spararna. AMF agerar som prispressare på den svenska pensionsmarknaden.

Taggar:

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Dokument & länkar