AMF Fonder stärker organisationen med två nya rekryteringar

 

AMF Fonder anställer Anette Carmelius som ny försäljningschef och Ellinor Örtegren Johanson som ny administrativ chef och vice vd.

- Jag hälsar Anette och Ellinor varmt välkomna. Vi upplever en stor kundefterfrågan på våra fonder med våra låga avgifter och goda förvaltningsresultat. Dessa rekryteringar görs för att stärka vår satsning på att nå ut bredare till kunder med våra konkurrenskraftiga fonder, säger Anders Oscarsson, vd AMF Fonder.

Anette Carmelius har anställts som försäljningschef för AMF Fonder. Anette kommer närmast från SEB där hon bland annat har jobbat med kapitalförvaltning och de sista åren som försäljningsansvarig på SEB Fonder. Anette Carmelius tillträdde den 27 februari.

Ellinor Örtegren Johanson har anställts som administrativ chef för AMF Fonder och vice vd för fondbolaget. Ellinor kommer närmast från Ålandsbanken där hon arbetat som Compliance chef. Hon tillträder den 2 april. Avgående administrativ chef, Tina Nylund, går vidare inom moderbolaget AMF och tillträder tjänsten som riskexpert.

För frågor och ytterligare information, kontakta:
Stina Sandell, informationschef AMF, 073-986 51 12, stina.sandell@amf.se 
Mikael Lindh Hök, Information, AMF, 070-942 88 97, mikael.lindh-hok@amf.se

 

 

 

 

AMF är det framtidsorienterade pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. Svenskt Näringsliv och LO äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt cirka 370 miljarder kronor i aktier, fastigheter och räntebärande papper åt cirka 3,7 miljoner sparare. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.

Taggar:

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Jag hälsar Anette och Ellinor varmt välkomna. Vi upplever en stor kundefterfrågan på våra fonder med våra låga avgifter och goda förvaltningsresultat. Dessa rekryteringar görs för att stärka vår satsning på att nå ut bredare till kunder med våra konkurrenskraftiga fonder.
Anders Oscarsson, vd AMF Fonder