AMF i framtidsdiskussion med de politiska ungdomsförbunden

Under gårdagens framtidsseminarium ”År 2050 – lite mer att leva för?” i Almedalen diskuterade AMFs VD Ingrid Bonde och de politiska ungdomsförbundens ordföranden hur framtidens pensionsverklighet kommer att se ut och vilka krav dagens unga kommer att ställa den dagen de går i pension. Ungdomspolitikerna gjorde ett mycket tydligt medskick till branschens aktörer: ni måste medverka till att framtidens pensionärer förstår hur pensionssystemet är uppbyggt. 

Årets Almedalsvecka har i stor utsträckning kommit att handla om framtiden och pensionsfrågan har hamnat rejält i fokus. 

– Vi kan konstatera att vi har svårt att greppa de unga, pensionen ligger så långt bort för dem, därför är tillfällen som detta oerhört värdefulla för oss eftersom vi får en chans att få en förståelse för hur ungdomarna resonerar, säger Ingrid Bonde, VD AMF.

Under AMFs seminarium stod det klart att pensionsfrågan nu börjar engagera även de unga och att det finns en samsyn kring vissa frågor som till exempel att privatekonomi inklusive sparformer bör få betydligt större plats i gymnasieskolan. 

Att pensionssystemet måste tydliggöras i mycket större utsträckning än vad som hittills varit fallet är också en fråga där ungdomsförbunden är tämligen överens. Däremot har man olika förslag på hur detta ska lösas, där Alliansens utgångspunkt är att var och en måste ta ett eget ansvar medan de rödgröna anser att det är samhällets sak. 

– Det var ett mycket intressant och inspirerande samtal där det trots olika åsikter finns en samsyn kring problembilden. Vi ser återigen hur viktigt det är att vi i branschen samarbetar för att hitta bra lösningar på informationsproblematiken kring framtidens pension, säger Ingrid Bonde, VD AMF.

För ytterligare frågor, kontakta:
Stina Sandell, informationschef AMF: 070-601 82 48,
stina.sandell@amf.se 
Lotta Smith, Information AMF: 070-601 63 20,
lotta.smith@amf.se

AMF är ett pensionsbolag, grundat 1973, som ägs av Svenskt Näringsliv och LO gemensamt. AMF är ett aktiebolag som drivs enligt ömsesidiga principer, dvs allt överskott går till spararna. AMF agerar som prispressare på den svenska pensionsmarknaden.

Taggar:

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Dokument & länkar