AMF och AMF Fonder tackar nej till budet på Q-Med

Det schweiziska företaget Galderma har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till Q-Meds aktieägare. AMF och AMF Fonder är tillsammans fjärde största aktieägare i Q-Med och har beslutat att inte acceptera det bud om 75 kronor per aktie som Galderma erbjuder.

Den 13 december offentliggjorde Galderma ett kontanterbjudande till aktieägarna i Q-Med om att överlåta samtliga aktier för 75 kronor per aktie. AMF och AMF Fonder anser att värderingen är för låg och har därför beslutat att inte acceptera det budet.

-  Q-Med har haft en stark utveckling och vi ser att marknadspotentialen är fortsatt stor. Vår bedömning är att det aktuella budet är för lågt, säger Anders Oscarsson, aktiechef på AMF.

AMFs och AMF Fonders innehav i Q-Med uppgår till 3 115 200 aktier, vilket motsvarar 3,1 procent av kapital och röster.


För frågor, kontakta:

Stina Sandell, informationschef AMF, 073-986 51 12
Anders Oscarsson, aktiechef AMF, 0734-22 16 15


AMF är det framtidsorienterade pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. Svenskt Näringsliv och LO äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt cirka 350 miljarder kronor i aktier, fastigheter och räntebärande papper åt cirka 3,8 miljoner sparare. AMF Fastigheter och AMF Fonder är helägda dotterbolag till AMF.

Taggar:

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Dokument & länkar