AMF Pension höjer garantiräntan

Från och med 1 augusti höjer AMF Pension garantiräntan med 0,25 procentenheter till 2,50 procent före skatt och avgifter. Höjningen gäller traditionell försäkring: Tjänstepension och privat pensionsförsäkring.

Höjningen sker i enlighet med bolagets riktlinjer. Den anger att garantiräntan ska förändras i jämna steg om 0,25 procentenheter.

Räntan omprövas varje månad och baseras på den genomsnittliga marknadsräntan över en rullande tremånaders-period. Beslut om ränteförändringar fattas av AMF Pensions VD.

Garantiränta innebär att de pengar som sätts in i en traditionell försäkring (tjänstepension eller privat pensionsförsäkring) ger ett garanterat pensionsbelopp. Det överskott som uppstår vid framgångsrik förvaltning av kapitalet fördelas till spararna via återbäringsräntan, för närvarande 13 procent. Då blir pensionsutbetalningen större än den garanterade pensionen.

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Dokument & länkar