AMF Pension köper Gallerian på Hamngatan i Stockholms city

AMF Pension köper Gallerian på Hamngatan i Stockholms city AMF Pension köper en av Stockholms mest attraktiva affärs- och kontorsfastigheter, Gallerian på Hamngatan i Stockholms city, dvs hela kvarteret mellan Hamngatan, Regeringsgatan, Jakobsgatan och Brunkebergstorg. I kvarteret finns förutom kontorsfastigheter, där FöreningsSparbanken är en dominerande hyresgäst, även det mycket populära köpcentret, Gallerian. AMF Pension har träffat en principöverenskommelse med FöreningsSparbanken om att köpa Gallerian i Stockholm (tomträtterna Trollhättan 29-33) samt bankens IT-fastighet på Stora Essingen i Stockholm (Ångtvätten 22). Principöverenskommelsen innebär att AMF Pension köper fastigheterna under första kvartalet 1999 för en total köpeskilling om 4 260 miljoner kronor. Gallerian är ett modernt kontors- och butikskomplex i centrala Stockholm och fastigheten på Stora Essingen är FöreningsSparbankens IT-fastighet. Fastigheterna omfattar totalt 145 000 kvm uthyrningsbar area, huvudsakligen kontors- och butikslokaler. Fastigheterna är fullt uthyrda och de årliga hyresintäkterna uppgår till drygt 340 miljoner kronor, varav FöreningsSparbanken svarar för cirka 70 procent. -Förvärvet är en del i vår strategi att utöka vår fastighetsportfölj, säger fastighetschef Tom Jensen. Fastigheterna motsvarar våra uppsatta kriterier vid nyförvärv vad avser bland annat kvalitet, belägenhet och hyresgästsammansättning. Ytterligare information lämnas av fastighetschef Tom Jensen, 08-696 31 17, 070-588 45 69 eller finanschef Tor Marthin, 08-696 31 05, 010-215 08 00. AMF Pension ägs av SAF och LO och har sedan 1973 förvaltat den avtalade tilläggspensionen för landets 1 miljon privatanställda arbetare. Från och med hösten 1998 kan de försäkrade arbetarna välja pensionsförvaltare för sin Avtalspension SAF-LO. AMF Pension kompletterar därför utbudet med privat pensionsförsäkring och fondförsäkring. För att trygga pensionerna förvaltar vi 150 miljarder kronor. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/11/19981211BIT00060/bit0001.doc

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Dokument & länkar