AMF Pension sänker återbäringsräntan

AMF Pension sänker återbäringsräntan Stockholm den 26 oktober 1998 AMF Pension har beslutat att sänka återbäringsräntan för Avtalspension SAF-LO från 22 till 16 procent och för AMF Privat från 21,64 till 15,64 procent från och med den 1 november 1998. Sänkningen är en följd av den senaste tidens börsoro. AMF Pension kommer dock även efter den 1 november att ha den högsta åter- bäringsräntan bland de stora livförsäkringsbolagen. ­ Justeringen av återbäringsräntan är nödvändig med hänsyn till utvecklingen på världens börser under de senaste månaderna, säger VD Christer Elmehagen. Vi kan i längden inte ge våra kunder en återbäringsränta som ligger högre än den avkastning som uppnås i förvaltningen av deras sparande. Återbäringsräntan bestäms utifrån bolagets kollektiva konsolidering och en prognos om framtida kapitalavkastning. Det är också önskvärt att hålla återbäringsräntan någorlunda jämn över tiden. Enligt bolagets återbäringspolicy eftersträvar vi att ligga på en kollektiv konsolideringsgrad* på 115 procent. *Kollektiv konsolidering är skillnaden mellan bolagets tillgångar till verkligt värde och bolagets åtaganden. Vid en kollektiv konsolideringsgrad på 100 procent är tillgångarna lika med åtagandena. För ytterligare information, kontakta VD Christer Elmehagen, 0705-88 77 88 eller informationschef Birgitta Olsson-Tapper, 070-601 48 82. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/12/21/20001221BIT00240/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/12/21/20001221BIT00240/bit0002.pdf

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Dokument & länkar