AMF Pension sänker återbäringsräntan

AMF Pension sänker återbäringsräntan AMF Pension sänker återbäringsräntan i traditionella försäkringar den 1/8 2002 till 1 procent. Den garanterade räntan kvarstår på 3,5 procent före skatt och avgifter. Garanterad ränta, återbäringsränta och konsolidering är viktiga begrepp i den traditionella försäkringen, den vanligaste formen av tjänstepension. - Vår konsolidering är förhållandevis bättre än konkurrenternas. Men den stora börsnedgången har sänkt vår konsolidering. Därför sänker vi vår återbäringsränta till 1 procent. Det är dock viktigt att betona att kunder med traditionell försäkring kan inte förlora insatt belopp plus den garanterade räntan, säger Christer Elmehagen, VD AMF Pension. De pengar spararen sätter in under arbetslivet förvaltas med en garanterad ränta (f.n. 3,5 procent före skatt och avgifter). Den traditionella försäkringen förekommer ofta som alternativ till fondförsäkring i de olika tjänstepensionssystemen och privat pensionssparande. Till skillnad från fondsparande kan belopp som en gång satts in i traditionell försäkring inte minska i värde. - Eftersom knappt hälften av livbolagens tillgångar varit placerade i aktier så har sjunkande börskurser påverkat bolagens kapital. AMF Pensions snittåterbäring för hela 2001 blev ca 10 procent och hittills i år är den 3,5 procent. Det är betydligt bättre än vad många aktiefonder åstadkommit under samma period, säger Christer Elmehagen. Återbäringsränta (fr o m 1/8 2002: 1 procent före skatt och avgifter) används inom traditionell försäkring för att fördela ut avkastningen i kapitalförvaltningen till försäkringstagarna. Återbäringsräntans storlek varierar, eftersom resultatet av förvaltningen varierar. När återbäringsräntan är högre än den garanterade räntan fördelas överskottet ut till försäkringstagarna. Det överskottet, återbäringen, är inte garanterat utan är en del av bolagets riskkapital och kan användas för att täcka förlust i bolaget. Den kollektiva konsolideringsgraden visar om bolaget har tillgångar som täcker pensionsåtagandena. Värdet 100 procent i konsolideringsgrad innebär att tillgångarna täcker pensionsåtagandena. AMF Pension strävar efter ett snitt på 115 procent, och ligger nu på 99 procent (30/6). Sänkningarna av återbäringsräntan görs i syfte att upprätthålla en god konsolideringsnivå. Finansinspektionen följer nu månadsvis livbolagens konsolideringsgrad: www.fi.se/finansinsp/kollkonsolidering.asp För mer information: Christer Elmehagen, VD AMF Pension 0707-307 000, eller Conny Johanson, pressansvarig, 070-216 23 16 Den garanterade räntan på 3,5 procent ligger till grund för beräkning av det garanterade värdet i försäkringen. Återbäringsränta speglar värdet på pensionskapitalets - försäkringens - tillväxt. Återbäringen ökar värdet på försäkringen, men är endast fördelad tills vidare och inte garanterad. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/31/20020731BIT00360/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/31/20020731BIT00360/wkr0002.pdf

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Dokument & länkar