AMFs riskjusterade avkastning stod upp väl mot premiepensionsalternativen 2010-2017

Avkastningen på AMFs traditionella försäkring står upp väl mot alternativen inom premiepensionen. När avkastningen för olika alternativ och kategorier mellan 2010 och 2017 viktas mot hur stor risk placeringarna innebär – mätt i riskjusterad avkastning/Sharpekvot - hamnar AMF i toppen av tabellen. Det visar nya siffror som AMF tagit fram med anledningen av Riksrevisionens i veckan publicerade granskning av premiepensionssystemet (”Förvaltningen av premiepensionssystemet – kostnadseffektivitet för spararnas bästa?" ).

- Vi tyckte att det vore intressant att titta på hur väl vår riskjusteradeavkastning står sig mot de olika alternativen inom premiepensionen, så vi tog fram siffror för att kunna sätta in våra traditionella försäkringar i tabellen som jämför risk och avkastning. Vi kunde då konstatera att vi slår alla de alternativ som redovisades i Riksrevisionens rapport. Vår traditionella försäkring har en Sharpekvot på 1,77, vilket kan jämföras med AP7 Såfans 1,07 och generationsfondernas snitt inom PPM på 1,13, säger Tomas Flodén, vice vd AMF.

- Totalavkastningen under den jämförda perioden 2010 till 2017 har naturligtvis varit högst inom renodlade aktiealternativ. Inte minst premiepensionens förval har dragit stor nytta av sin hävstång under de idel goda börsåren. Sett över längre tidsperioder med såväl prisuppgångar som prisfall, kan skillnaden i riskjusterad avkastning –  alltså hur väl en portfölj lyckas skapa avkastning med hänsyn tagen till portföljens risktagande – dock ha betydande påverkan på avkastningen. Det här har bland annat påvisats i en tidigare analys som visade att Sjunde AP-fondens teoretiska årliga avkastning mellan 1998 och 2014 låg på 9,0 i snitt per år. AMFs faktiska avkastning var under samma period 9,7 procent. Jag tycker att det här visar att hög risk inte behöver vara det enda alternativet för att skapa god avkastning långsiktigt, säger Tomas Flodén, vice vd AMF.   

Utfall för olika fondkategorier på premiepensionens fondtorg, samt för förvalsalternativet AP7 Såfa och AMFs traditionella försäkring, perioden 2010–2017

  Riskjusterad avkastning (Sharpekvot) Risk Avkastning
AMFs trad totalavkastning 1,77 4,13 % 7,80 %
Räntefonder 1,19 1,70 % 2,50 %
Generationsfonder 1,13 7,59 % 9,06 %
AP7 Såfa 1,07 13,37 % 14,90 %
Aktiefonder 0,97 11,24 % 11,39 %
Blandfonder 0,88 6,66 % 6,36 %

(Källa: Riksrevisionen och AMF)

    

 

 

För frågor kontakta:
Jens Söderblom, presschef AMF, 073-086 98 41, jens.soderblom@amf.se

 

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Media

Media