Återbetalningsskydd vanligast bland män

Det är vanligare att män har återbetalningsskydd för sin tjänstepension än att kvinnor har det. Störst är skillnaderna när man är pensionär. Det visar ny statistik från AMF som baseras på drygt 3,4 miljoner kunder. Samtidigt vet nästan sex av tio (56 procent) personer mellan 60 och 70 år inte hur mycket av deras pension som går till efterlevande.

Den som väljer att inte ha återbetalningsskydd kan få 10-20 procent högre pension. Det beror på att man då får ta del av pensionspengar från andra pensionssparare som avlider och som saknar återbetalningsskydd. Enligt ny statistik från AMF har män i snitt återbetalningsskydd för 47 procent av sitt tjänstepensionskapital medan motsvarande siffra för kvinnor är 37 procent.

– Ur ett jämställdhetsperspektiv är det positivt att fler män än kvinnor väljer att ha återbetalningsskydd eftersom män generellt har högre lön och pension, säger Dan Adolphson, trygghetsekonom AMF.

När man börjar tjäna in sin tjänstepension är det vanligare att kvinnor har återbetalningsskydd för sin tjänstepension än att män har det. Men förhållandet förändras med tiden. Som pensionär är det fler män än kvinnor som har återbetalningsskydd. Om hänsyn även tas till att mäns pensionskapital är större och att de har en större del av kapitalet med återbetalningsskydd så förstärks skillnaderna mellan könen. I anslutning till att man går i pension bör man ta ställning till om man ska ha återbetalningsskydd eller om man ska öka sin egen pension genom att inte ha återbetalningsskydd.

– Det är ovanligt att kompensera varandra ekonomiskt genom att överföra sin premiepension eller att spara privat i sin partners namn. Men när det gäller att skydda pensionspengarna vid dödsfall ser det annorlunda ut. Många män visar omtanke till sin partner genom att ha kvar återbetalningsskyddet för sin tjänstepension även efter att barnen flyttat hemifrån, säger Dan Adolphson.

Minpension.se ger en överblick av pensionens alla delar men uppgifter om återbetalningsskydd saknas. Den informationen får kunden söka hos de olika försäkringsbolagen. Efter ett helt yrkesliv har man oftast flera olika tjänstepensionsförsäkringar med olika val av återbetalningsskydd.

– Minpension.se är den enda tjänst som är gratis, oberoende och tillgänglig för alla. Om Minpension.se utvecklas så att man kan se återbetalningsskydd skulle det bidra till ett mer lättbegripligt pensionssystem, säger Dan Adolphson.

Fakta om återbetalningsskydd

Återbetalningsskydd innebär att de sparade pensionspengarna betalas ut till familjen om man skulle avlida (förmånstagare är i första hand sambo, make, maka, registrerad partner och i andra hand barn). Det kostar ingenting extra att ha återbetalningsskydd.

Statistik, fakta och pressbilder går att ladda ner från AMFs medierum.

Andel av kapitalet med återbetalningsskydd
Män Kvinnor
Totalt 47% 37%
Ålder
  8% 35%
25-34 25% 27%
35-44 43% 43%
45-54 53% 46%
55-64 53% 37%
 >64 42% 24%
Källa: AMF, november 2015.

Andel personer med återbetalningsskydd
Män Kvinnor
Totalt 34% 30%
Ålder
  4% 11%
25-34 15% 15%
35-44 32% 31%
45-54 45% 40%
55-64 47% 37%
 >64 39% 25%
Källa: AMF, november 2015.

Statistiken omfattar drygt 3,4 miljoner tjänstepensionskunder hos AMF inom privat och offentlig sektor. (privatanställda arbetare med Avtalspension SAF-LO, privatanställda tjänstemän med ITP1/ITP2, kommun- och landstingsanställda med KAP-KL/AKAP-KL samt statligt anställda med PA03)

För ytterligare frågor, kontakta:
Dan Adolphson, trygghetsekonom AMF: 070-249 31 54, dan.adolphson@amf.se

AMF är pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. LO och Svenskt Näringsliv äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt cirka 520 miljarder kronor i aktier, fastigheter och räntebärande papper åt cirka 4 miljoner sparare. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.

Taggar:

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Ur ett jämställdhetsperspektiv är det positivt att fler män än kvinnor väljer att ha återbetalningsskydd eftersom män generellt har högre lön och pension, säger Dan Adolphson, trygghetsekonom AMF
Twittra det här

Citat

Ur ett jämställdhetsperspektiv är det positivt att fler män än kvinnor väljer att ha återbetalningsskydd eftersom män generellt har högre lön och pension.
Dan Adolphson, trygghetsekonom AMF
Det är ovanligt att kompensera varandra ekonomiskt genom att överföra sin premiepension eller att spara privat i sin partners namn. Men när det gäller att skydda pensionspengarna vid dödsfall ser det annorlunda ut. Många män visar omtanke till sin partner genom att ha kvar återbetalningsskyddet för sin tjänstepension även efter att barnen flyttat hemifrån.
Dan Adolphson, trygghetsekonom AMF
Minpension.se är den enda tjänst som är gratis, oberoende och tillgänglig för alla. Om Minpension.se utvecklas så att man kan se återbetalningsskydd skulle det bidra till ett mer lättbegripligt pensionssystem.
Dan Adolphson, trygghetsekonom AMF