Debattartikel Kommunaktuellt 11/11

Risk för pensionskaos Debattartikel Kommunaktuellt 11/11 Upplägget med olika valcentraler för de kommunanställdas pensionsval är rejält opraktiskt, skriver AMF:s vd Christer Elmehagen. Det finns också kommuner som är på väg att göra det stora misstaget att inte ge någon fortbildning kring pensioner och sparformer. Nästa år ska en dryg miljon anställda i kommuner och landsting välja förvaltare av sina tjänstepensioner. Det är i grunden bra. Problemet är den helt decentraliserade lösning som man valt, den riskerar att skapa administrativt kaos och merkostnader. Tre faktorer riskerar att skapa förvirring: 1. Varje kommun kan själv upphandla valcentral, eller välja att själva administrera valet. Hela det tillvägagångssättet är rejält opraktiskt. För tjänstemännen är det sedan 1991 Förenade Liv som sköter alla val, för LO-arbetarna är det sedan 1998 valcentralen Fora. I premievalet kommer PPM vara valcentral. Det finns både ekonomiska och administrativa skäl för att använda sig av samma valcentral. Dels blir det billigare och dels undviker kommunerna merkostnader när anställda flyttar till arbete i en annan kommun/landsting. (Dyrast blir det om kommunerna själva bygger upp kompetens och system för att hantera valet.) 2. Kommunanställdas pensionsval kommer troligen att helt eller delvis sammanfalla med att drygt fyra miljoner svenskar ska placera sin premiepension. Eftersom valet i hög grad utformas lokalt måste kommunernas egen information skilja sig från PPM:s för att undvika total förvirring. Timingen är viktig för att kommunerna ska få genomslag för sitt val i lokala och regionala medier. 3. Vad den enskilde anställde kan välja mellan kommer troligen att variera mellan olika kommuner och landsting. Somliga öppnar bara för fonder, andra för både traditionell försäkring och fond. Dessutom kan kommunerna välja storleken på premien som ska kunna placeras, allt från 1 till 3,5 procent av lönen. Vi anser att det är bra att kunna välja mellan tryggare traditionellt sparandet och fond; inte minst för att balansera premiepensionsvalet där man bara kan välja fond. I grunden är den nya valmöjligheten positiv; den enskilda medarbetaren får mer inflytande över sina pensionspengar. Samtidigt saknas ofta kunskap om pensionen och vad olika sparformer betyder. LO-arbetarna på den privata sidan har i dag bättre kunskap än andra grupper, eftersom det skrevs och pratades mycket om deras pensioner förra året. Kommunerna har också ett ansvar för att använda valet till en gedigen folkbildning kring de egna anställdas tjänstepensioner. Om kommunerna navigerar fel bland dessa frågor om ekonomi, administration och kommunikation är risken att man på lite sikt får en svekdebatt från dem det ytterst handlar om de egna pensionerade medarbetarna. Christer Elmehagen Vd, AMF Pension ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/12/22/20001222BIT00810/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/12/22/20001222BIT00810/bit0002.pdf

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Dokument & länkar