”FI överger trafikljuset”

AMF Pension välkomnar att Finansinspektionen (FI) förbättrar tillsynen av livbolagen. Det är viktigt att sparare med traditionell pensionsförsäkring inte får uppfattningen genom tillsynen att deras sparform är mer riskfylld än fondförsäkring. Fondförsäkring innebär för spararna en större risk än traditionella försäkring. FI har hittat en bra balans i den nya modellen som presenterades under förmiddagen. Den innebär dock att idén om att signalera till spararna har övergivits, eftersom det gröna och gula ljuset försvinner.

- I stort tycker vi att det är ett rimligt förslag på tillsyn som Finansinspektionen presenterar idag, även om det finns frågor att ta upp i remissrundan. Förslaget innebär en bra balans mellan handlingsutrymme för livbolagen och omsorg om spararnas pengar. Samtidigt kan man säga att Finansinspektionen har övergivit trafikljuset, säger Lars Åberg, ALM*-ansvarig på AMF Pensions Kapitalförvaltning. - Den här versionen innehåller väsentliga förbättringar jämfört med den förra som hade medfört svårigheter för vissa bolag att uppnå en rimlig avkastning på spararnas pengar. Marknaden kommer att fungera bättre enligt nya förslaget utifrån spararnas perspektiv. Finansinspektionen har tagit till sig branschens synpunkter. AMF Pensions sparare påverkas ytterst marginellt av systemet eftersom bolaget är ett av de mest finansiellt stabila på marknaden. Men för branschen är det viktigt att den traditionella livförsäkringen förblir ett konkurrenskraftigt alternativ även framöver. - Den traditionella försäkringen är en trygg, enkel och billig sparform som passar breda grupper av sparare som inte har tid eller möjlighet att engagera sig i sitt sparande. Det är bra att FI inte skickar signaler via tillsynen att traditionell försäkring är mer riskfylld än fondförsäkring, då det är tvärtom. Finansinspektionen har justerat kapitalkraven för olika tillgångsslag till en nivå som gör att de flesta livbolagen även framöver kommer kunna placera i en blandning av aktier, fastigheter och obligationer. Inspektionen har även sedan tidigare gjort klart att resultaten av granskningen endast kommer att kommuniceras i dialog med det enskilda bolaget när det krävs åtgärder. För ytterligare frågor, kontakta Lars Åberg, ALM*-ansvarig, 0702-19 50 40 eller Conny Johanson, Chef Information 070-216 23 16. *ALM = Asset Liability Management (tillser att det finns en bra riskavvägning mellan skulder och tillgångar)

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Dokument & länkar