Fler riskerar att stå utan kollektivavtalad tjänstepension

Många riskerar att gå miste om kollektivavtalad tjänstepension. Det kan få stora ekonomiska konsekvenser för morgondagens pensionärer. I rapporten Tjänstepensionerna i framtiden pekar AMF på ett antal trender som kan komma att påverka den kollektivavtalade tjänstepensionens starka ställning.

Tack vare kollektivavtalen får de flesta i Sverige som arbetar tjänstepension från sin arbetsgivare, men många riskerar att stå utan i framöver. I rapporten Tjänstepensionerna i framtiden uppskattar AMF att andelen anställda som saknar kollektivtal var 11 procent 2012, jämfört med 7 procent 2005. Det innebär att nästan en halv miljon personer är anställda i ett företag utan kollektivavtal.

– Av dem som går i pension i dag får allt fler tjänstepension utöver sin allmänpension. Det har varit en positiv trend under flera år, men vi ser en risk att detta kan förändras i och med att allt fler företag saknar kollektivavtal för sina anställda. Det innebär att en del av morgondagens pensionärer kan stå utan tjänstepension, säger Carina Blomberg, trygghetsekonom AMF.

Det är framför allt bland de mindre företagen som kollektivavtalen sjunker. År 2010 saknade 58 procent av småföretagen (mindre än 50 anställda) kollektivavtal, jämfört med 51 procent fem år tidigare. Det är i dessa mindre företag som sysselsättningen ökar mest.

– I snabbväxande branscher med många småföretag har kollektivavtalen en svagare ställning. Det kan innebära att fler kommer sakna kollektivavtalad tjänstepension i framtiden. Det kan få stora ekonomiska konsekvenser den dagen det är dags att gå i pension. Rätt till tjänstepension är en av de viktigaste förmånerna som kollektivavtalet ger. Några har visserligen individuella pensionslösningar, men långt ifrån alla, säger Carina Blomberg, trygghetsekonom AMF.

En annan trend är att fler svenskar får inkomster från deltidsföretagande. I många fall görs inga avsättningar till den framtida pensionen från dessa sidoinkomster.

– Framtidens arbetsmarknad kommer ställa högre krav på individen när det gäller att bevaka sin tjänstepension. Med ökat företagande och fler anställningar i mindre företag går det inte att utgå ifrån att tjänstepensionsavsättningarna görs automatiskt, säger Carina Blomberg.

Rapporten Tjänstepensionerna i framtiden är framtagen av Kreicbergs Utredning och Opinion i samarbete med AMF. Den finns att ladda ned i sin helhet på AMFs medierum: media.amf.se.

Pressbild på Carina Blomberg: http://media.amf.se/bilder-kategorier/talespersoner

För mer information, kontakta:

Carina Blomberg, trygghetsekonom AMF: 070-311 74 93, carina.blomberg@amf.se

Emelie Ericson, PR och Information AMF: 070-208 24 32, emelie.ericson@amf.se

AMF är pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. Svenskt Näringsliv och LO äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt cirka 405 miljarder kronor i aktier, fastigheter och räntebärande papper åt cirka 3,8 miljoner sparare. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.

Taggar:

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se