Förlikning mellan AMF och Christer Elmehagen

En förlikning har idag ingåtts mellan AMF och förre VDn Christer Elmehagen. Uppgörelsen innebär att Christer Elmehagens flytt av pensionskapital går tillbaka, dvs 2,6 miljoner kronor. Förutom detta återförs 6,0 miljoner kronor av Christer Elmehagens erhållna pensionskapital. På grund av återföring av inbetald löneskatt innebär uppgörelsen att 10,1 miljoner kronor tillgodogörs AMF och dess sparare. AMF förklarar som en del av överenskommelsen att man inte har några ytterligare krav mot Christer Elmehagen.

När det gäller frågan om pensionsavsättningar avseende Christer Elmehagens förlängda VD-period, konstaterar AMF:s styrelse att avtalet, som ingicks av ersättningskommittén, varit otydligt utformat och man har därför kommit överens om att dela ansvaret. Christer Elmehagen vidgår att han agerat olämpligt genom flytt av sitt pensionssparande innan bolaget genomförde ett återtag. – En juridisk process är som jag ser det fel väg att gå för alla parter och hade inneburit fortsatt lidande och skada för mig och min familj. Min flytt var olämplig. Jag är dessutom i pensionsdelen beredd att betala tillbaka ett ansenligt belopp för att nu kunna lägga allt detta bakom mig. I övrigt innebär denna överenskommelse att jag har fått upprättelse, säger Christer Elmehagen. AMF konstaterar att de högre pensionsavsättningarna inte legat i linje med styrelsens intentioner i pensionsfrågan. AMF förklarar också att man ger Christer Elmehagen erkänsla för hans framgångsrika insatser för AMF under åren 1998-2008. – Ett ansenligt belopp återförs nu från Christer Elmehagen till AMF. Det är positivt för bolaget och våra sparare att vi så snabbt nått en uppgörelse så att vi kan ägna vår kraft åt våra sparare vilket är vår främsta uppgift och detta stöds också av spararnas ombud, advokaten Axel Calissendorff. Styrelsen kommer nu i ny konstellation och med dess nya ledning se till att något liknande inte händer framöver, säger Bertil Villard, styrelseordförande i AMF.

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Dokument & länkar