Framtiden ljus för arbetaryrken

Målare, CNC-operatörer och VVS-montörer är helt olika jobb med en sak gemensamt – de har framtiden för sig. Kraven på djupa kunskaper hos dem som jobbar inom traditionella arbetarbranscher ökar, samtidigt som tillgången på arbetskraft i många av dem minskar. Det visar AMF Pensions genomgång.

Arbetsförmedlingens Yrkeskompass visar en tydlig bild. I 16 av 20 jämförda yrken är det idag liten eller mycket liten konkurrens om jobben. På tio års sikt är möjligheterna till jobb goda i en stor majoritet av fallen. Idag utbildas för få personer inom traditionella arbetaryrken samtidigt som kraven på kompetens ökar. Många av de traditionella arbetaryrkena finns representerade i det svenska yrkeslandslag som tävlar i EuroSkills i Rotterdam 18–20 september.

”Yrkeslandslaget är en viktig del i arbetet att locka fler unga människor att göra ett riktigt bra yrkesval. Tävlingar som yrkes-EM sporrar dem att bli ännu bättre. Det är viktigt för framtiden och det vill vi stödja”, säger Ingvar Skeberg, vice vd på AMF Pension som är huvudsponsor för Yrkeslandslaget.

VVS-montörer, målare och CNC-operatörer* är tre exempel på framtidsyrken. VVS-montörer gynnas av det omfattande arbetet med att utveckla nya, mer energisnåla system. Samtidigt kommer antalet som pensioneras fram till 2020 att vara fler än tillskottet av nyutbildade.

Det utbildas också för få målare för att möta den efterfrågan som bostadsbrist i storstäder och universitetsstäder, samt renoveringsbehov av miljonprogramsområdena skapar. Inom industrin behövs det i och för sig färre anställda i framtiden, men ny teknik gör att kravet på djupa yrkeskunskaper blir mycket högre. Därför väntas arbetsmarknaden vara bra för kvalificerad arbetskraft, som till exempel CNC¬-operatörer, fram till 2020.

Fakta: chanserna till jobb bra för arbetaryrken

(Tabell återfinns i bifogad pdf)

Källa: Yrkeskompassen, Arbetsförmedlingen

Kommentar läget för närvarande: I 19 av 20 (95%) av de jämförda yrkeskategorierna är arbetsmarknaden god. Det råder balans, är liten eller mycket liten konkurrens om jobben.

Kommentar 10 års sikt: Prognosen är: goda eller medelgoda möjligheter att få jobb i 14 av 16 yrken (ca 88%). Goda är det bästa prognosomdömet som ges. Värt att notera är att i de fyra fall där ingen prognos gjorts råder det för närvarande mycket liten konkurrens om jobben i två fall, liten konkurrens i ett fall och balans i ett.

Yrken i jämförelsen: Murare, Träarbetare (snickare), Plattsättare, Målare, Undersköterska, Maskintekniker, Nätverkstekniker, Lastbilsmekaniker, Kranförare, Byggnadsplåtslagare, Tunnplåtslagare, Installationselektriker, CNC-operatör, Maskinoperatör (grafisk och pappersind.), Trädgårdsarbetare, Montörer (el och teleutr.), Svetsare, Skogsarbetare, VVS-montör och Lastbilsförare.
För ytterligare information: Ingvar Skeberg, Chef Pensionsmarknad,
070-349 10 12 eller Cecilia Österholm, Information 070-601 0799.


Fakta om Yrkeslandslaget och Euroskills

• 18-20 september 2008 arrangeras Euroskills för första gången. Euroskills är ett europeiskt mästerskap i yrkesskicklighet.

• Över fyrahundra ungdomar upp till 22 års ålder tävlar om att bli bäst inom sitt yrke.

• Sverige representeras av 23 tävlande tjejer och killar inom 13 olika yrken. För komplett lista gå till www.yss.se

• Tävlingen arrangeras av Skills Netherlands i samarbete med European Skills Promotions Organisation (ESPO) och Worldskills.

• Årets tävling hålls i Ahoy Exhibition Centre i Rotterdam, Nederländerna.

• Från Sverige tävlar bland annat: målare, florister, frisörer, webbdesigner och grafiskdesigner, offsettryckare, CNCoperatör, svetsare och yrkesförare.

• Youth Skills Sweden står som arrangör för det svenska laget - Yrkeslandslaget. Youth Skills Sweden är ett samarbete mellan Svenskt Näringsliv, LO och Staten genom Utbildningsdepartementet, Myndigheten för skolutvecklingen och Internationella programkontoret.

• AMF Pension är sedan 2005 huvudsponsor till Yrkeslandslaget. Samarbetet innebär ekonomiskt stöd samt gemensamma aktiviteter där Sverige visar upp yrkesskicklighet i världsklass.

• AMF Pension har ca 3,6 miljoner kunder och är sjätte största ägaren på börsen.


Läs mer på:
• www.amfpension.se
• www.pensionsbloggen.se
• www.yss.se
• http://www.euroskills2008.eu/nl

*CNC-operatörer sköter ett datorsystem (CNC) som gör det möjligt att med verkstadsmaskiner tillverka komplicerade delar på ett konsistent och automatiskt sätt.

För ytterligare information: Ingvar Skeberg, Chef Pensionsmarknad,
070-349 10 12 eller Cecilia Österholm, Information 070-601 0799.

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Dokument & länkar