Goda pensionsråd inte alltid dyra

De senaste dagarna har diskussionen om företag som förvaltar privatpersoners premiepension varit livlig. Debatten har handlat om dyra tjänster utan garantier. Som konsument bör du ta reda på vad du faktiskt får för pengarna och ifrågasätta priserna. Det är AMF Pensions trygghetsekonoms råd till alla som funderar på att köpa denna typ av tjänster.

Förståelsen för hur viktig premiepensionen faktiskt är för den framtida ekonomin har ökat. Det ser trygghetsekonom Anna Allerstrand som positivt men uppmanar till ökad medvetenhet bland spararna.

- Jag har full förståelse för att det kan vara lockande att överlåta ansvaret för premiepensionen till någon annan. Men premiepensionen är en del av den framtida lönen. Därför bör man vara nogräknad när man överlåter ansvaret för förvaltningen av den till andra, säger Anna Allerstrand.

Så här undviker du fällorna – trygghetsekonomens gratistips

• Tänk igen om du behöver förvaltningstjänster och vill betala för dem. Att själv gå igenom det orangea kuvertet är gratis, liksom alla eventuella fondbyten.
• Jämför flera företag som erbjuder dessa tjänster.
• Kontrollera att företaget har tillstånd av Finansinspektionen (www.fi.se).
• Vilken rapportering och uppföljning får du av hur dina tillgångar utvecklas?
• Ta reda på hur företaget hanterar risker och vilken strategi de har vid fondbyten. Hur ofta och på vilket sätt görs fondbytena?
• Vem analyserar vilka marknader som förväntas gå bra?
• Vilka kriterier används för att välja rätt fonder? Pris, historisk avkastning eller betyg från oberoende bedömare?
• Be att få se statistik på hur placeringarna har utvecklats, helst flera år tillbaka i tiden. Då får du en uppfattning om hur företagets placeringar har gått både i upp- och nedgång.
• Finns det någon garanti? Är det möjligt att få tillbaka avgiften om avkastningen blir lägre än jämförbara placeringar? Hur mycket kan du som kund påverka fondvalet?
• Ifrågasätt priset på tjänsterna. Många av förvaltningsstjänsterna är dyra. Att betala en avgift utöver den förvaltningsavgift som fondförvaltaren tar ut kräver högre avkastning.

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Dokument & länkar