Gör det möjligt att dela med sig av tjänstepensionen

I framtiden kommer vi leva allt längre. 50 procent av de flickor som föds idag blir över 100 år gamla. Men är det möjligt för alla att få en ljus framtid och en bra pension? Det diskuterades under AMF:s morgonsoffa i Almedalen med, bland andra, finansmarknadsminister Peter Norman. Flera konstruktiva förslag lanserades.

I framtiden kommer vi leva allt längre. 50 procent av de flickor som föds idag blir över 100 år gamla. Men är det möjligt för alla att få en ljus framtid och en bra pension? Det diskuterades under AMF:s morgonsoffa i Almedalen med, bland andra, finansmarknadsminister Peter Norman. Flera konstruktiva förslag lanserades.

Enligt finansmarknadsminister Peter Norman är hela världen avundsjuka på dagens svenska pensionssystem. Men samtalet som leddes av Malou von Sivers handlade inte om hur det ser ut idag utan om framtidens utmaningar. AMF:s vd Johan Sidenmark poängterade att det alltid finns renoveringsbehov:

– Vi måste hela tiden vara beredda att justera systemen så att de klarar av framtidens förändringar.

En av de avgörande framtidsutmaningarna i pensionsfrågan, som panelen diskuterade var hur vi ska undvika större klyftor mellan olika grupper. Kvinnor får idag lägre pension än män, inte minst eftersom en tredjedel av kvinnorna jobbar deltid, att jämföra med en tiondel av männen. Johan Sidenmark lanserade ett konstruktivt förslag som finansmarknadsministern tyckte lät spännande:

– Vi föreslår en lagstiftning som tillåter bodelning av tjänstepensionen. Det borde vara möjligt att välja att dela med sig av sin tjänstepension på samma sätt som för premiepensionen.

Katrine Kielos framhöll samtidigt att den verkliga utmaningen inte ligger i hur pensionssystemet är konstruerat. Den handlar om större frågor som ojämställdheten i hela arbetsmarknaden.

– Kvinnor arbetar lika många timmar som män. Men en stor del av deras arbete är obetalt eftersom det sker i hemmet. Det måste finnas former för att kompensera för det. Inte bara i pensionssystemet.

Enligt Kielos är det avgörande att kvinnor blir medvetna om riskerna. Vi måste prata mer om den ojämställdhet som olika löner kan leda till. Hela panelen var enig om att bättre information är avgörande, och Norman kallade det en upplysnings- och utbildningsfråga. Det gäller även för andra grupper i samhället som annars riskerar lägre pension.

– Information och kunskap om pension behövs också i våra miljonprogramsområden, inte minst för att skapa tillit till trygghetssystemen, sa Madeleine Opira, författare till boken Generation Integration. Vi har en fantastisk infrastruktur. Och om vi börjar tro på människans inneboende kapacitet istället för att fokusera på stenkastning har vi väldigt goda förutsättningar för en bra framtid.

Men framtiden för också med sig att vi blir allt äldre, ett tema som engagerade panelen. Norman påminde om att när pensionssystemet en gång infördes var medellivslängden under 60 år. Han pekade på att vi lever allt längre, samtidigt som många har inställningen att de bara ska arbeta en tredjedel av livet, mellan 30 och 60 år, en matematik som är svår att få ihop. Om vi vill behålla vår ambition i välfärdssystemet måste vi enligt Norman jobba längre.

Henrik Ennart, som intervjuat världsledande forskare inom åldrande i boken Åldrandet gåta ställde retoriken på ända:

– Vi borde inte prata i termer om att vi måste jobba längre. Ur ett hälsoperspektiv borde vi kräva att få jobba längre. Forskningen visar att de som är sysselsatta håller sig friska och blir mer långlivade än andra. Den bästa hälsoreformen vore därför att göra det möjligt att jobba längre än idag.

Norman kommenterade detta med att alla inte har arbeten där det är möjligt att arbeta längre. Men Johan Sidenmark avslutade samtalet med att framhålla att det finns andra sätt skapa en ljus framtid.

– När vi pratar med pensionärer ger de framförallt två tips till dagens unga. Ta hand om din hälsa och skaffa dig ett roligt jobb.

För mer information, kontakta:

Mikael Lindh Hök, PR och Information AMF: mikael.lindh-hok@amf.se, 0709-42 88 97.

AMF är pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. Svenskt Näringsliv och LO äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt cirka 426 miljarder kronor i aktier, fastigheter och räntebärande papper åt cirka 3,8 miljoner sparare. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.

Taggar:

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

– Vi måste hela tiden vara beredda att justera systemen så att de klarar av framtidens förändringar. – Vi föreslår en lagstiftning som tillåter bodelning av tjänstepensionen. Det borde vara möjligt att välja att dela med sig av sin tjänstepension på samma sätt som för premiepensionen.
Johan Sidenmark