Kunskap om pensioner - stora skillnader beroende på inkomst och kön

Kunskap om pensioner - stora skillnader beroende på inkomst och kön Undersökningsföretaget Demoskop har på uppdrag av AMF Pension intervjuat 600 tjänstemän om deras kunskaper kring tjänstepensionen. Det finns en god kännedom om att man har en tjänstepension, ITP. När det gäller djupare kunskap om tjänstepensionen - vilken förvaltare man valt, hur stor del av den framtida pensionen som utgörs av ITP mm - då sjunker kunskapsnivån drastiskt. Endast 29 procent av gruppen kvinnliga tjänstemän anser sig ha tillräckliga kunskaper om sin framtida pension. Bland män är siffran 40 procent. - Information kring pensioner har länge varit teknisk och svårtillgänglig. Kanske har det bättre passat männens sätt att ta till sig information. Vi måste bli bättre på att kommunicera i branschen, säger Ingvar Skeberg, marknads- och försäljningsdirektör vid AMF Pension. Sju av tio kvinnliga tjänstemän vet att de kan placera halva sin tjänstepension (ITPK-pensionen) i valfritt bolag. Om man granskar inkomstnivåer och könstillhörighet visar sig stora skillnader: - Bland kvinnor som tjänar under 15.000 kr/månad är det bara 52 procent som vet att man kan placera ITPK-delen - Bland män med över 30.000 kr/mån är det 97 procent som känner till möjligheten Bland dem som gjort ett aktivt val och placerat sin ITPK (det stora valet gjordes 1991, men alla som får en fast anställning som tjänsteman med kollektivavtal kan när som helst välja om) är kunskapen dålig om vilket bolag man faktiskt valt. 51 procent av kvinnorna i målgruppen vet inte vilket bolag som förvaltar den egna ITPK-pensionen. - Det har hänt mycket på pensionsmarknaden sedan tjänstemännen gjorde sitt val 1991. Det finns all anledning för landets tjänstemän att se över sina pensionslösningar, säger Ingvar Skeberg. För mer information om mätningen: kontakta Ingvar Skeberg, marknads- och försäljningsdirektör på 070-349 10 12, eller Conny Johanson, 070-216 23 16 Beräkna gärna din avtalspension på www.amfpension.se, där finner du också Demoskops undersökning (under rubriken "Pressrum"@"Bakgrundsfakta"). ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/04/19991104BIT00330/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/04/19991104BIT00330/bit0002.pdf

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Dokument & länkar