Låga fondavgifter ger högre avkastning

Aktiefonder och blandfonder med låga avgifter har i genomsnitt haft högre avkastning än dyrare fonder. Det framgår av AMFs analys av fondstatistik från Morningstar.

Svenska aktiefonder och blandfonder med avgifter under 0,5 procent har i genomsnitt överträffat fonder med högre avgifter på både 5 och 10 års sikt. En bidragande orsak till skillnaden är att de lägre avgifterna ger mer avkastning kvar till spararna.

-       Detta tydliggör att fonder med höga avgifter i snitt inte skapar högre avkastning, utan tvärtom. Avgiften är det enda man som sparare är helt säker på. Genom att välja fonder med låga avgifter betalar man inte för mycket i onödan. En anledning till att fonder med lägre avgifter har bättre avkastning är att de har ett försprång i avkastning gentemot de dyrare fonderna, säger Anders Oscarsson, vd AMF Fonder.

Bland svenska aktiefonder har fonder med avgift under 0,5 procent avkastat i snitt 14 procent de senaste 5 åren och 12 procent de senaste 10 åren. Det överträffar dyrare fonder med över 1 procentenhet per år. Eftersom sparande sker under flera år får det större effekt på långsikt.

Inom globala aktiefonder är skillnaden i avkastning mellan avgiftsnivåerna inte lika tydlig. Fonder med högre avgifter levererar dock inte högre avkastning.

Den tydligaste skillnaden i avkastning mellan fonder med låga och höga avgifter syns inom blandfonder. Fonder med avgifter under 0,5 procent har i snitt under de senaste 5 och 10 åren avkastat mellan 1-2 procentenheter mer än fonder med högre avgifter. Lägst snittavkastning uppvisar blandfonder med avgifter över 1,5 procent, där skillnaden mot de billigaste fonderna på 5 år är över 4 procent-enheter i avkastning.

För frågor och ytterligare information, kontakta:

Anders Oscarsson, Vd AMF Fonder, 08-696 31 00, anders.oscarsson@amf.se

Emelie Ericson, Information AMF, 070-208 24 32, emelie.ericson@amf.se

Mikael Lindh Hök, Information AMF, 070-942 88 97, mikael.lindh-hok@amf.se

Om undersökningen:

AMF har analyserat fondstatistik från Morningstar i de fondkategorier där svenskar har sitt största fondsparande. Analysen omfattar svenska och utländska fonder som investerar i svenska aktier, globala aktiefonder och blandfonder. Fonderna har grupperats i fyra avgiftsnivåer. För respektive avgiftsnivå har snittavkastningen på 5 respektive 10 år tagits fram ur Morningstars statistik.

Aktiefonder Sverige Aktiefonder Global Mix Blandfonder
Årlig avgift Snitt avkastning Årlig avgift Snitt avkastning Årlig avgift Snitt avkastning
5 år 10 år 5 år 10 år 5 år 10 år
0,00 - 0,49 14,1 12,0 0,00 - 0,49 5,6 4,8 0,00 - 0,49 8,4 7,5
0,50 - 0,99 12,9 11,3 0,50 - 0,99 5,7 4,9 0,50 - 0,99 6,4 5,7
1,00 - 1,49 12,6 10,7 1,00 - 1,49 5,2 4,9 1,00 - 1,49 6,9 6,6
1,50 - 12,8 10,9 1,50 - 4,8 4,7 1,50 - 4,3 5,7
Antal fonder 65 50 108 75 69 42

Läs även AMFs Avgiftsrapport: http://www.amf.se/Se-over-ditt-sparande/Vara-fonder/Laga-avgifter/
 Aktiefonder Sverige avkastning-avgifter

I AMFs årliga Avgiftsrapport, som publicerades i våras, framgår det att fondavgifterna på den svenska fondmarknaden ligger på fortsatt höga nivåer. För aktiefonder uppgår snittavgiften till 1,50 procent. Utländska fonder har i snitt högre och fler dolda avgifter än svenska fonder. Snittavgiften för utländska aktiefonder ligger på 1,54 procent jämfört med 1,17 procent för svenska fonder. Spararna väljer däremot allt mer fonder med lägre avgifter.

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se