Livet blir bättre med åren

Efter 40 vänder lyckokurvan uppåt och äldre är på det hela taget mer tillfreds med livet än yngre. Det visar en ny intervjuundersökning som AMF tagit fram i samarbete med Novus. God hälsa och goda relationer är avgörande för att man ska känna sig lycklig. Men även boendemiljön är en viktig faktor.

Att vara frisk och må bra är den viktigaste faktorn för att man ska känna sig lycklig. Det säger 3 av 4 som deltagit i Novus mätning som nyligen genomförts på uppdrag av AMF. Relationen till familj och vänner, liksom boendemiljön är andra betydelsefulla delar för att känna tillfredsställelse med livet.

Till skillnad från den traditionella bilden av ålderdomen som en sluttande backe mot döden, visar undersökningen att de flesta upplever större lycka ju äldre de blir. 75-åringarna är lyckligare än 65-åringarna som i sin tur är lyckligare än de som är 55 år. Livets erfarenheter av fram- och motgångar tycks skapa en inre trygghet som är grunden för de äldres lycka.

– Det är glädjande att så många äldre upplever att de är lyckliga och nöjda med livet. Vi ser att man blir allt lyckligare från 40-årsåldern och att det sedan blir bättre och bättre med åren. Det kan vara en uppmuntran till alla som känner sig pressade i vardagen med arbete, små barn och åldrande föräldrar, säger Carina Blomberg, trygghetsekonom på AMF.

Många upplever lyckokänslor i umgänget med barn, barnbarn, vänner och husdjur men också genom naturupplevelser, sin gudstro och årstidernas växlingar. Yngre uttrycker i större utsträckning att personlig utveckling och egna fritidsintressen är viktiga för att känna lycka medan äldre framhåller arbetet, barnen och boendet som viktiga faktorer. De som uppger att de inte är lyckliga menar att dålig ekonomi och ohälsa är de främsta orsakerna.

– Undersökningen visar att ekonomifrågor är viktigast för åldersgruppen 50-65 år. God hälsa, god ekonomi och goda relationer är också de viktigaste delarna när man planerar för sin framtid som pensionär, säger Carina Blomberg.

Undersökningen genomfördes via Novus Sverigepanel under perioden 8-22 mars och omfattar 3015 intervjuer. Läs mer här.

_____________________________________________________________

För frågor och ytterligare information, kontakta:

Carina Blomberg, Trygghetsekonom AMF, 070-311 74 93, carina.blomberg@amf.se
Cecilia Elovsson, Information AMF, 072-541 67 46, cecilia.elovsson@amf.se

AMF är det framtidsorienterade pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. Svenskt Näringsliv och LO äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt cirka 370 miljarder kronor i aktier, fastigheter och räntebärande papper åt cirka 3,7 miljoner sparare. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.

Taggar:

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se