LO-arbetarna väljer sent

LO-arbetarna väljer sent Stockholm den 3 december 1998 89 procent av de privatanställda LO-arbetarna avser att göra ett aktivt val av förvaltare och sparform för sin avtalspension SAF-LO fram till den 31 december i år. Det visar en mätning som Demoskop har genomfört under november på uppdrag av AMF Pension. Valet om hur och var de knappt 1 miljon privatanställda LO-arbetarna ska placera sin Avtalspension SAF-LO pågår för fullt. AMF Pension har tillsammans med Demoskop genomfört en mätning om huruvida LO-arbetarna tänker göra ett aktivt val eller inte. Resultatet visar på ett nästan 90- procentigt valdeltagande innan perioden är slut den 31 december och nästa års premiereservval tar över. I Demoskops mätning uppger 17 procent av arbetarna att de kommer att göra sitt val inom två veckor medan hela 44 procent kommer att välja "längre fram". Resten har valt, eller väljer under den kommande veckan. -Vi mäter valdeltagandet regelbundet och har sett den här tendensen sedan början av oktober säger Christer Elmehagen. Att många kommer att göra ett sent val styrks också av uttalanden från många LO-arbetare, fortsätter Elmehagen. Vi har träffat över 100 000 personer under höstens bussturné och en vanlig kommentar är: Varför brådska? Vi har gott om tid på oss. Diskussionen om det hitintills låga valdeltagandet av avtalspension SAF-LO har lett till en debatt om en förlängd valperiod. Valet startade den 1 oktober och avslutas den sista december. Hittills har 157 000 valt, vilket är helt i linje med undersökningsresultaten från Demoskop. LO-medlemmarna kommer att välja, men de flesta väntar till slutet av den tre månader långa valperioden. En förlängd valperiod kommer inte att öka valdeltagandet utan bara skjuta upp valet ytterligare visar Demoskops undersökning. - Det är viktigt att valet avslutas i år. Redan i januari kommer informationen om premierservvalet att påbörjas, och för att inte skapa total förvirring bör valet om avtalspensionen vara avslutat till dess, menar Christer Elmehagen. Bilaga: Fakta om villkoren för de som inte gör ett aktivt val Bilaga Vad händer om man inte gör ett aktivt val? Den som inte aktivt väljer en förvaltare före den 31 december 1998 kommer enligt överenskommelse mellan SAF och LO, att få sin avtalspension placerad i en traditionell försäkring hos AMF Pension. AMF Pensions traditionella försäkring ger en garanterad lägsta ränta på fyra procent. För närvarande (dec 1998) ger AMF Pension 16 procent i återbäringsränta. Den som inte har valt får i början av 1999 möjlighet att välja återbetalnings- och familjeskydd till sin pensionsförsäkring. AMF Pension ägs till lika delar av SAF och LO. Bolaget är ömsesidigt och saknar vinstintresse varför all vinst går tillbaka till försäkringstagarna. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/12/21/20001221BIT00540/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/12/21/20001221BIT00540/bit0002.pdf

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Dokument & länkar