Nytt rekordår för AMF Pension

Nytt rekordår för AMF Pension AMF Pension har den högsta genomsnittliga totalavkastningen av samtliga livbolag i ett tioårs-, femårs- och treårs-perspektiv (15,7 %, 20,8 % och 20,5 % under perioden 1990-1999). Under 1999 blev totalavkastningen på placeringstillgångarna 23,6 (17,6) procent. Värdet på placeringstillgångarna steg från 156 miljarder kronor till 193 miljarder under året. Driftskostnaderna i förhållande till kapitalet har sänkts kraftigt och uppgick till 0,18 (0,23) procent. - Vi har levt upp till kundkraven enkelhet, låga kostnader och hög avkastning samtidigt som vi lyckats bibehålla en trygg och säker tillväxt. Det här är ett av våra bästa år någonsin. Vi gläds med våra kunder, som till största delen fortfarande är LO-arbetare. De har nu raka rör mellan sin avkastning och pension, säger Christer Elmehagen, VD för AMF Pension. Resultatet för 1999 överträffade rekordåren 97-98 och slutade på 35,1 (19,4) miljarder kronor. Vi har kunnat erbjuda branschens i genomsnitt högsta återbäringsränta för traditionell försäkring (16 % i snitt). Från 1/1 2000 får större delen av våra sparare 25 % i återbäringsränta. 1999 har präglats av en fortsatt kraftfull lansering av varumärket AMF Pension. Vi ökade antalet kunder med 22 % jämfört med kundbasen vid utgången av 1998. Premieinkomsten uppgick till 5,1 (3,6) miljarder kronor. Ökningen jämfört med 1998 förklaras av den retroaktiva premieinbetalningen för Avtalspension SAF-LO som fördelas till de förvaltare som de försäkrade valt. AMF Pensions kollektiva konsolideringsgrad är mycket god och uppgick till 143 procent vid årsskiftet. Det innebär att tillgångarna är 43 procent större än bolagets åtagande till de försäkrade. 4,6 miljarder kronor har betalats ut till drygt 350 000 pensionärer. AMF Pensions aktuella återbäringsräntor: · Avtalspension SAF-LO 25,00 procent. · ITPK 15,95 procent. · AMF Privat 15,64 procent. För mer information: Christer Elmehagen, VD, tel: 0705-88 77 88 eller 08- 696 31 30 eller Tor Marthin, finanschef, tel: 070-601 93 54 eller 08-696 31 05 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/23/20000323BIT00440/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/23/20000323BIT00440/bit0002.pdf

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Dokument & länkar