Nytt stort pensionsval i höst

Nytt stort pensionsval i höst Det blir ett nytt stort pensionsval i höst. 220 000 statsanställda får i slutet av oktober blanketter för att själva välja förvaltare av sin tjänstepension. Det har de fackliga organisationerna och Statens Arbetsgivarverk enats om inom ramen för det nya statliga tjänstepensionsavtalet PA-03. I dagarna har en inbjudan gått ut till alla av Finansinspektionen godkända försäkringsbolag i Sverige om att medverka som valbart alternativ. Bland "väljarna" finns bland annat lärare vid universitet och högskolor, poliser och domare samt anställda i statliga myndigheter, arbetsförmedlingar och i försvaret. Cirka 55 procent är män och medelinkomsten i gruppen ligger runt 21 900 kronor per månad. Totalt handlar det om cirka 1,3 miljarder kronor per år som ska placeras. De statsanställdas pensioner har tidigare varit förmånsbestämda och reglerats i ett tio år gammalt avtal, PA-91. Det nya, premiebaserade, pensionsavtalet påminner om det som tidigare har avtalats fram för kollektivanställda inom SAF-LO-området samt för offentliganställda i kommuner och landsting. - De statligt anställda har fått vänta länge på sitt pensionsval och det är mycket glädjande att det nu blir av, säger Ingvar Skeberg, vice VD i AMF Pension. De statsanställda får välja mellan olika förvaltare samt mellan traditionell försäkring och fondförsäkring. - Men det är viktigt att var och en själv skaffar sig kunskaper om olika fonder, återbetalningsskydd mm eftersom SPV enbart skickar ut valsedlar samt informerar om hur själva valet går till. Även arbetsgivarna har ett ansvar för att alla anställda får tillräckliga kunskaper för att göra ett bra val, säger Ingvar Skeberg, vice VD i AMF Pension. - De som ska välja kan förbereda sig genom att granska de olika förvaltarna avgiftsnivåer och historiska avkastning. Den som vill ha traditionell försäkring bör även syna konsolideringsgraden i de olika bolagen. Med tanke på det oroliga läget på finansmarknaderna kan det vara klokt att redan nu börja fundera över vilken typ av förvaltning och vilken förvaltare man vill ha. För mer information: Ingvar Skeberg, vice VD AMF Pension, 070 - 349 10 12 AMF Pension är ett pensionsbolag, grundat 1973, som ägs av Svenskt Näringsliv och LO gemensamt. AMF Pension är ett aktiebolag som drivs enligt ömsesidiga principer, dvs all vinst går till spararna. AMF Pension agerar som prispressare på den svenska pensionsmarknaden ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/05/20020705BIT00130/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/05/20020705BIT00130/wkr0002.pdf

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Dokument & länkar