Per Bardh ny styrelseordförande i AMF Fonder

Per Bardh har vid AMF Fonders ordinarie årsstämma 2 april valts in som ny styrelseordförande i fondbolaget. Han ersätter Eddie Dahlberg som lämnar styrelsen.

Per Bardh, född 1959, är avtalssekreterare för Handels. Han har tidigare varit avtalssekreterare för LO under åren 2008-2012. Efter många år i styrelsen, varvid de senaste fyra åren som ordförande, lämnar avgående styrelseordförande Eddie Dahlberg.

- Å valberedningens vägnar vill jag tacka Eddie Dahlberg för stort engagemang under sin tid i styrelsen och det aktiva arbetet med att professionalisera och anpassa fondbolaget efter såväl nya regelverk som viktiga internationella normer, säger Johan Sidenmark, valberedningens ordförande i AMF Fonder.

AMF Fonders styrelse består därmed av nedanstående sju ledamöter:

Per Bardh
Anders Bergström
Peder Hasslev
Johan Sidenmark
Anders Thorstensson
Gunilla Wikman

För frågor och ytterligare information, kontakta:
Stina Sandell, informationschef AMF, 073-986 51 12, stina.sandell@amf.se

Mikael Lindh Hök, Information AMF, 070-942 88 97, mikael.lindh-hok@amf.se


 

 

AMF är pensionsbolaget som erbjuder enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. Svenskt Näringsliv och LO äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt cirka 450 miljarder kronor i aktier, fastigheter och räntebärande papper åt cirka 3,8 miljoner sparare. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.

Taggar:

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Dokument & länkar