Pressmeddelande från AMF

Den ordinarie stämman i AMF Pensionsförsäkring AB har idag tagit ställning till frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD avseende förvaltningen av bolagets angelägenheter under verksamhetsåret 2008. Stämman beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008. Beträffande VD gjorde stämman den bedömningen att det som framkommit beträffande den tidigare VDn Christer Elmehagens agerande under verksamhetsåret var en tillräcklig förutsättning för att inte bevilja ansvarsfrihet. Stämman beviljade nuvarande VD Ingrid Bonde, som tillträdde den 1 december 2008, ansvarsfrihet. LO och Svenskt Näringsliv konstaterade i samband med stämman att de senaste dagarnas mediakommentarer ang ansvarsfrihetfrågan bygger på en felaktig uppfattning. Den pensionsersättningsfråga som debatteras hanterades av styrelse och VD för flera år sedan. Tidigare bolagsstämmor har beviljat ansvarsfrihet. Dagens stämma hade således endast att besluta om ansvarsfrihet för det gångna året. Stämman beslöt att den tidigare ordningen med ett ersättningsutskott med beslutanderätt upphör omgående. Stämman valde Per Bardh, Charlotte Bohman, Håkan Bryngelsson, Urban Bäckström, Göran Gezelius, Hans Gidhagen, Hans-Olof Nilsson, Ellen Nygren, Ylva Thörn, Lena Westerlund samt Bertil Villard till ledamöter i bolagets styrelse. Bertil Villard valdes till styrelsens ordförande. Arvodena till ledamöterna beslutades vara oförändrade (80 000 kronor). Arvodet till styrelsens ordförande bestämdes till 300 000 kronor vilket är en höjning från 250 000 kronor. För ytterligare information Joakim Jakobsson, pressekreterare LO: 070-646 26 05. Peter Isling, presschef Svenskt Näringsliv: 08-553 430 19

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Dokument & länkar