Starka finanser gynnar spararna

Fram till och med tredje kvartalet redovisar AMF Pension en totalavkastning på 5,8 procent. Det är en ökning med 0,9 procent jämfört med samma period i fjol. Samtidigt stärktes solvensgraden för femte året i rad. Nu uppgår bolagets solvensgrad* till 283 procent, vilket är i särklass högst av alla livbolag.

De senaste 20 åren har AMF Pension haft högst avkastning på spararnas pengar. Nu bekräftas bolagets starka finansiella ställning. Vid utgången av det tredje kvartalet hade totalavkastningen på placeringstillgångarna stigit till 5,8 procent och tillgångarnas marknadsvärde ökat till 279 miljarder kronor.

Efter tredje kvartalet uppgick AMF Pensions solvensgrad till 283 procent. Det är högst i branschen och innebär att bolaget täcker spararnas garanterade utfästelser nästan tre gånger om. Solvens är det viktigaste måttet för att garantera hög avkastning på spararnas pengar.

- Den höga solvensen är en trygghet för våra sparare, eftersom det ger oss bättre möjligheter än våra konkurrenter att skapa hög avkastning på kapitalet, säger Christer Elmehagen, VD AMF Pension.

Den kollektiva konsolideringsgraden** för premiebestämd försäkring uppgick till 112 procent. Det är något lägre än förra året, vilket beror på att bolaget i våras genomförde en extra pensionsåterbäring då 2,7 miljoner sparare fick dela på 7,6 miljarder kronor. AMF Pensions målkonsolidering är 110 procent.

Bolagets driftskostnader är fortsatt låga, förvaltningskostnadsprocenten för traditionell försäkring uppgick till 0,17 procent, beräknad på rullande 12 månader. Även administrationskostnadsprocenten för sparprodukter är fortsatt mycket låg; 0,15 procent.

AMF PENSION, NYCKELTAL I KORTHET

Jan-sept 2007 Jan-sept 2006

Totalavkastning (%) 5,8 % 4,9 %

Konsolideringsgrad, 112 117
premiebestämd

Solvensgrad (%) 283 238

Förvaltningskostnadsprocent, 0,17 0,15
traditionell försäkring

Placeringstillgångar, 279 mdr SEK 254 mdr SEK
traditionell försäkring

* Solvensgraden visar marknadsvärdet på bolagets tillgångar i förhållande till de garanterade åtagandena gentemot spararna. Livbolag måste ha en solvensgrad på minst 104 procent.

** Konsolideringsgraden visar marknadsvärdet på bolagets tillgångar i förhållande till de totala åtagandena gentemot spararna. När konsolideringsgraden är över 100 är tillgångarna större än åtagandena.

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Dokument & länkar