Stora skillnader i livbolagens kostnader för kapitalförvaltning

Stora skillnader i livbolagens kostnader för kapitalförvaltning Kapitalförvaltningen i sex stora livbolag kostar spararna totalt cirka 1,2 miljarder kronor per år. Men skillnaderna i kostnadsuttag och effektivitet är stora mellan olika bolag, visar en sammanställning som AMF Pension har gjort. - Några bolag dras med för stora kostnadskostymer och det drabbar i förlängningen spararna. Vissa skillnader kan motiveras av att bolagen har olika mycket kapital under förvaltning. Men det är svårt att förstå att det kostar tre-fyra gånger så mycket att förvalta pengarna i ett bolag jämfört med i ett annat, säger Ingvar Skeberg, vice VD i AMF Pension. År 2003 varierade förvaltningskostnadsandelen, dvs kostnaden för kapitalförvaltningen i relation till placeringstillgångarna, mellan 0,06 procent och 0,23 procent. Genomsnittet för de sex bolagen var 0,12 procent. Uttryckt i kronor kostade förvaltningen mellan 100 miljoner kronor och 300 miljoner kronor årligen, beroende på bolag. Kostnadsnivån påverkar spararnas pensioner eftersom bolagen måste ta ut avgifter som i längden täcker kostnaderna. Ju högre kostnader, desto högre blir avgifterna och desto lägre blir den framtida pensionen. I ett ömsesidigt bedrivet bolag - vilket alla de sex i jämförelsen är - fördelas dessutom eventuella driftsöverskott eller underskott mellan spararna. Det gör låga kostnader extra viktiga i dessa bolag. Livbolagen är inte särskilt bra på att informera kunderna om sina kostnader. Vi vill med den här jämförelsen öka genomlysningen av branschen så att spararna kan bilda sig en uppfattning om vad de betalar för. Det har under åren nämligen visat sig att pris och kvalitet sällan inte går hand i hand inom kapitalförvaltning, säger Ingvar Skeberg. Kapitalförvaltningskostnad, totalavkastning samt genomsnittliga placeringstillgångar (enl. kapitalavkastningstabell), 2003 Bolag Kapitalförvaltning Totalavkastning, Placeringstillg. , kostnad, % % snitt, mdr Alecta 0,08 10,4 300 AMF Pension 0,06 10,8 187 Folksam Liv 0,22 7,2 46 Länsförsäkr. 0,22 8,5 86 Liv Skandia Liv 0,13 8,9 228 SPP 0,23 5,3 74 Källa: Bolagens årsredovisningar För ytterligare frågor, kontakta Ingvar Skeberg, vice VD, 070-349 1012 eller Cecilia Österholm, Informatör, 070-601 0799. AMF Pension är ett pensionsbolag, grundat 1973, som ägs av Svenskt Näringsliv och LO gemensamt. AMF Pension är ett aktiebolag som drivs enligt ömsesidiga principer, dvs allt överskott går till spararna. AMF Pension agerar som prispressare på den svenska pensionsmarknaden. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/28/20040728BIT20050/wkr0001.pdf

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Dokument & länkar