Torbjörn Johansson ny ledamot i AMFs styrelse

Vid AMFs årsstämma den 9 april valdes Torbjörn Johansson till ny styrelseledamot. Per Bardh lämnar styrelsen.

Torbjörn Johansson är avtalssekreterare inom LO sedan 2012 och sitter i LOs verkställande ledning och styrelse. Han har tidigare varit avtalssekreterare på Byggnads, praktiserat på EU-parlamentet, varit ombudsman på Byggnads lokalavdelning Väst samt arbetat som byggnadsarbetare på Svenska Väg, JCC och Skanska. Torbjörn Johansson är ledamot i styrelsen för AFA Sjukförsäkring.

Avgående ledamot är Per Bardh.

- Å styrelsens vägnar tackar jag avgående Per Bardh för ett stort engagemang under många år, säger Göran Gezelius, ordförande i AMF.

AMFs styrelse består därmed av nedanstående nio ledamöter.

Göran Gezelius, styrelsens ordförande
Renée Andersson, LO
Charlotte Bohman, Bohman Invest AB
Ella Niia, Hotell- och restaurangfacket
Ola Pettersson, LO
Marie Rudberg, Svenskt Näringsliv
Erik Svensson, Assessorn AB
Annika Lundius, Svenskt Näringsliv
Torbjörn Johansson, LO

Delar av årsstämman filmades och kommer inom kort finnas tillgängligt på www.amf.se.

För frågor och ytterligare information, kontakta:
Stina Sandell, informationschef AMF, 073-986 51 12, stina.sandell@amf.se

Mikael Lindh Hök, Information AMF, 070-942 88 97, mikael.lindh-hok@amf.se

AMF är pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. Svenskt Näringsliv och LO äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt cirka 405 miljarder kronor i aktier, fastigheter och räntebärande papper åt cirka 3,8 miljoner sparare. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.

Taggar:

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

- Å styrelsens vägnar tackar jag avgående Per Bardh för ett stort engagemang under många år.
Göran Gezelius, ordförande i AMF