Två varv runt jorden med AMF Pension

Två varv runt jorden med AMF Pension Stockholm den 15 december 1998 AMF Pension har nu avslutat sin rikstäckande informationsturné som startade i augusti. De sju turnégängen har besökt 530 företag i 212 kommuner och tillryggalagt en sträcka som motsvarar drygt två varv runt jorden. AMF Pensions informatörer har under året samtalat med 100 000 privatanställda LO-arbetare. När AMF Pension i juni lät Demoskop genomföra en mätning i målgruppen visade den att 90 procent av de privatanställda LO-arbetarna var positivt inställda till att få välja förvaltare och sparform för sin Avtalspension SAF-LO. Men det var också tydligt att arbetarna ansåg sig ha alltför lite information om de olika alternativen för att kunna genomföra valet. För att råda bot på detta har AMF Pension genomfört en informationsturné under hösten. Turnéns sju bussar med 22 informatörer har besökt 530 företag och arrangerat 238 öppna hus. Det har gått åt drygt 20 000 koppar kaffe när informatörerna har svarat på frågor från privatanställda LO-arbetare. Under hösten har man besökt 74 procent av landets 288 kommuner. -Det har varit fantastiskt arbetsamt och mycket roligt. Vi har haft många intressanta diskussioner med folk och svarat på massor av frågor, säger Cia Övervall som har varit informatör i norra Sverige. Den vanligaste frågan under turnéperioden har rört efterlevande- och återbetalningsskydd. -Ett vanligt missförstånd rörande dessa skydd har varit att de arbetare som inte gör ett aktivt val i höst skulle gå miste om återbetalnings- och efterlevandeskydd, säger Ingvar Skeberg, marknads- och försäljningsdirektör i AMF Pension. Informatörerna har haft fullt upp med att informera om att alla som inte väljer aktivt i höst kommer att få erbjudande om att välja återbetalnings- och efterlevandeskydd i början av 1999. AMF Pension har förvaltat de privatanställda LO-arbetarnas pensioner i 25 år, men har i och med årets val utsatts för konkurrens. De som inte gör ett aktivt val får, enligt beslut av LO och SAF, AMF Pensions traditionella försäkring som för närvarande ger en återbäringsränta på 16 procent. Den 31 december 1998 är sista dag för de privatanställda LO-arbetarnas val av pensionsförvaltare. För mer information kontakta marknads- och försäljningsdirektör Ingvar Skeberg, 08-696 32 90, 070-349 10 12 eller turnéansvarig Runo G Larsson, 08-696 31 33, 070-605 68 00. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/12/22/20001222BIT00030/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/12/22/20001222BIT00030/bit0002.pdf

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Dokument & länkar